Leerlingenvervoer, vergoeding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Het kan zijn dat uw kind(eren), vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen of vanwege levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen, een speciale of bijzondere school moet(en) bezoeken. Daarom vergoedt de gemeente in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind. Het moet dan gaan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school van de gewenste richting. Dit gebeurt in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer. Kan uw kind niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, dan is eventueel begeleiding of taxivervoer mogelijk. De gemeente beoordeelt of begeleiding of taxivervoer nodig is. Twee werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van taxivervoer.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Gaat uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw kind woont in de gemeente Voerendaal.
 • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Uw kind heeft een lichamelijke, zintuiglijke en/of een verstandelijke beperking.

Gaat uw kind naar een basisschool met specifieke levensbeschouwelijke richting / openbaar onderwijs dan geldt:

 • Uw kind woont in de gemeente Voerendaal.
 • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • De basisschool ligt verder dan 6 kilometer.
 • Afhankelijk van het inkomen vraagt de gemeente een drempelbedrag en/of een inkomstenafhankelijke bijdrage.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 8 weken (met mogelijke verlenging van 4 weken) afgehandeld. In sommige gevallen moet advies van (medische) deskundigen worden gevraagd.

Soorten voorzieningen

Soorten voorzieningen waar u voor in aanmerking kunt komen:

 • Fietsvergoeding: uw kind fietst zelfstandig (eventueel met begeleiding) naar school en ontvangt een fietsvergoeding (kilometervergoeding).
 • Openbaar vervoer met of zonder begeleiding: uw kind reist (onder begeleiding) met het openbaar vervoer. De kosten voor het abonnement worden vergoed. Indien nodig, geldt dit ook voor 1 begeleider, ongeacht het aantal te begeleiden kinderen.
 • Eigen vervoer (auto): U als ouder brengt uw kind met eigen vervoer naar school. U kunt hiervoor een vergoeding ontvangen.
 • Aangepast vervoer (taxibus): Uw kind maakt gebruik van vervoer per taxibus. Dit vervoer wordt alleen verstrekt wanneer fietsen en/of het onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is, geen openbaar vervoer aanwezig is of wanneer bij gebruikmaking van het openbaar vervoer naar school of terug de reistijd langer is dan 1,5 uur en dit met aangepast vervoer tot 50% of meer kan worden teruggebracht.
U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Het aanvragen van een vergoeding voor leerlingenvervoer doet u online met gebruik van uw DigiD gegevens. Klik hier om online te gaan.

U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan. Log in via Mijn aanvragen om verder te gaan met uw opgeslagen aanvraag.