Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

Let op: wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente (óók de minderjarigen). Enige uitzondering is wanneer gezondheidsredenen dit belemmeren.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Persoonlijke aangifte

Doet u persoonlijk aangifte? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee. Als u een woning, appartement of kamer huurt, neem dan ook het huurcontract en het emailadres van de verhuurder mee.

Digitale aangifte

U hebt een DigiD inlogcode nodig om uw verhuizing digitaal door te geven.

Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente (óók de minderjarigen). Enige uitzondering is wanneer gezondheidsredenen dit belemmeren. 

Briefadres

Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u tijdelijk geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres dan hebt u een schriftelijke verklaring nodig waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden. Bovendien moet de hoofdbewoner van het briefadres schriftelijk toestemming geven. Verder hebt u een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en uw geldige identiteitsbewijs nodig. 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door.
 • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.
 • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het doorgeven van uw verhuizing echter ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie: waarom u de verhuizing voor iemand anders verzorgd,

wie degene is aan wie u toestemming geeft de verhuizing te doen verzorgen (de gemachtigde) en

uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde staan als bevestiging op de brief.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

U moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aangifte hiervan doen bij de (nieuwe) gemeente. U kunt een verhuizing persoonlijk of digitaal doorgeven. 

Hieronder staan Instanties waaraan de verhuizing wordt doorgegeven

 • Rijksbelastingen
 • Ziektekostenverzekeraars
 • Rijkskadaster en Openbare Registers
 • Pensioenfondsen
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
 • SVB (sociale verzekeringsbank)
 • Gemeentelijke belastingen
 • Waterschap
 • Dienst Uitvoering Onderwijs
U vindt hier informatie over: "Direct aanvragen"

Direct aanvragen

U kunt de verhuizing direct doorgeven.