Projecten

 • Reconstructie Dalsstraat-Hunsstraat

  De Dalstraat en Hunsstraat zijn dringend aan renovatie toe en er is sprake van wateroverlast. Omdat uit de rioolinspectie in 2013 bleek dat het bestaande riool op enkele plaatsen gebreken vertoont, wordt er ook naar de riolering gekeken.

  Meer info
 • Herinrichting gedeelte Houtstraat Klimmen

  De bovenbouw (asfalt en trottoirs) van de Houtstraat in Klimmen tussen de Schutteheiweg en het gemeenschapshuis Op d’r Plats wordt op korte termijn aangepakt.

  Meer info
 • Reconstructie Ransdalerstraat

  In 2017 wordt gestart met de reconstructie aan de Ransdalerstraat.

  Meer info
 • Uitbreiding bedrijventerrein Lindelaufer Gewande-Op gen Hek

  Dolmans Landscaping heeft de werkzaamheden voor het bouwrijp maken afgerond.

  Meer info