Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of bedrijfspand.

Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw woning of bedrijf valt;

Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

Let op:
Wilt u eerst de haalbaarheid van uw bouwplan toetsen? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Hieraan zijn legeskosten verbonden € 340,- (prijspeil 2022) voor een eenvoudig bouwplan. Het formulier hiervoor kunt u downloaden(pdf249 KB) en digitaal invullen en indienen. De conceptaanvraag kunt u sturen naar info@voerendaal.nl of afgeven aan de balie.

Wanneer u van plan bent om een meeromvattend (bouw)plan te laten toetsen op haalbaarheid is een uitgebreider formulier beschikbaar dat u hier kunt downloaden(pdf247 KB). Er is dan sprake van een omgevingsontwikkeling waaromtrent de aanvrager veel meer aspecten dient toe te lichten en aan te leveren. De legeskosten hiervoor bedragen € 1.020,00 (prijspeil 2022).

Dient u binnen 3 maanden na het positief eindadvies op uw conceptaanvraag een aanvraag omgevingsvergunning in voor hetzelfde bouwplan, dan worden de gemaakte kosten verrekend als deze verleend wordt. Informatie over bestemmingsplannen, waardevolle bomen, gladheidsbestrijding enz. is te vinden op de digitale kaart.

De Zuid-Limburgse gemeenten, hebben begin 2021 een besluit genomen over het verruimen van de mogelijkheden voor nieuwbouw. Meer informatie op https://goedewoningbouwplannenzuidlimburg.nl/