Rondom de Raad 

Voor overige informatie over de gemeenteraad van Voerendaal, zoals de vergaderingdata van raad en raadscommissies, raadsinformatiebrieven, schriftelijke vragen, gedragscode en rol en taken van de griffier, kunt u terecht via de volgende link:  https://ris2.ibabs.eu/Voerendaal