Begroting

De begroting is een van de belangrijkste documenten van de gemeente en voor de raad. In de begroting wordt namelijk vastgelegd welke projecten worden opgepakt met welke middelen, oftewel: wat gaan we doen en wat mag het kosten. In dit boekwerk staan alle programma’s omschreven, worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente op een rijtje gezet en vind je de verplichte paragrafen, die een aanzienlijk deel in beslag nemen. Met deze begroting gaat het college in 2019 aan de slag.

De begroting bestaat uit drie onderdelen: het financiële gedeelte, de programma’s en de paragrafen. 
- Financiële gedeelte: waar haalt de gemeente haar inkomsten uit en waaraan worden de inkomsten besteed. In de tabel en in de cirkeldiagrammen staan de inkomsten en uitgaven op een rijtje;
Belangrijkste projecten: Samenwerking Voerendaal-Simpelveld, GVVP 2017-2019, Versterken centrum Voerendaal, Natuurtransferia, Open Club Klimmen, verdere innovatie Sociaal Domein, actualisatie vGRP, Duurzaamheid.
- Paragrafen: de paragrafen geven inzicht in de interne organisatie, de maatregelen en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd. Het Rijk verplicht de gemeente om deze paragrafen op te nemen. Daarnaast is in de voorliggende begroting een afzonderlijke paragraaf opgenomen om de ontwikkelingen, alsmede de relevante beheersmatige aspecten, inzake het project “Open Club Klimmen” te belichten.