Besluitenlijst

Een overzicht van de besluiten die het college neemt, is te vinden in de Besluitenlijst B&W