Kevin Vinken

Momenteel woon ik in de Molenbeekstraat in Voerendaal en, op mijn studententijd na, ben ik altijd woonachtig geweest in de kernen Voerendaal en Kunrade. Ik ben vader van een tweeling die op de Brede School Cortemich zit.

Ik ben actief betrokken bij volleybalclub Voerendaal, Carnavalsvereniging de Kaatboere en sinds 2018 bij het Maatschappelijk Platform Voerendaal. Bijna mijn gehele werkzame leven ben ik actief geweest binnen de Sociale Werkvoorziening en vanaf 2019 bij een pensioenbeheerder.

Binnen het Maatschappelijk platform zijn mijn aandachtspunten/ kennisgebieden gericht op (arbeids)participatie en verdiep ik mij steeds meer in de jeugdzorg. Ook de relatie tussen de beleidsterreinen van het MPV en de verschillende stichtingen en (sport)vereniging van met name Voerendaal en Kunrade hebben mijn aandacht. Spreek mij gerust aan "in ut durp" met vragen over het MPV of onze beleidsterreinen van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.