Vacature lid MPV

 In de gemeente Voerendaal is een belangrijk aspect van het sociale domein de nauwe betrokkenheid en inbreng van burgers bij de totstandkoming en verantwoording van het beleid. Om die reden hecht de gemeente Voerendaal veel belang aan een maatschappelijk platform.

Het maatschappelijke platform van Voerendaal is een onafhankelijke adviescommissie van het College van B&W. Deze adviescommissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid aangaande het sociale domein. Dit sociale domein omvat de Wmo, jeugd en de regelingen op het vlak van werk en inkomen. Het platform verzamelt daartoe zo veel mogelijk relevante informatie over de ontwikkelingen in het sociale domein om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het maatschappelijk platform vormt de ogen en oren van de Voerendaalse samenleving. Zij heeft daartoe regelmatig contact met haar achterban, zoals cliëntgroepvertegenwoordigers. Voor het maatschappelijk platform is de gemeente Voerendaal op zoek naar een nieuw lid.

Functievereisten:

•           U heeft interesse voor en bent bereid zich te verdiepen in de genoemde onderdelen van het sociale domein;
•           U heeft aantoonbare betrokkenheid of kennis van- of ervaring met- zaken op gebied van wonen, welzijn, zorg, werk of inkomen die spelen binnen gemeente Voerendaal;
•           U beschikt over een sociaal netwerk op (één van) de verschillende expertisegebieden;
•           U beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (Nederlands);
•           U bent een teamplayer;
•           U bent in staat om ingewikkelde processen tot de essentie terug te brengen, praktijk en beleid te verbinden en hierover kort en bondig te adviseren;
•           U bent in staat uiteenlopende belangen te vertegenwoordigen;
•           U bent niet in dienst bij de gemeente Voerendaal en u bent geen lid van college van B&W, de gemeenteraad of door de gemeente ingestelde commissies;
•           U bent niet werkzaam in een bestuurlijke of managementfunctie bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de genoemde doelgroepen.

Voor het verrichten van deze vrijwilligersfunctie krijgen de leden een vergoeding van € 55 per vergadering (10 vergaderingen per jaar). De gemeente Voerendaal faciliteert bovendien de vergaderfaciliteiten en deskundigheidsbevordering. Voor meer informatie over de taken, procedures, faciliteiten en vergoedingen van het maatschappelijk platform verwijzen wij naar de participatieverordening Wmo van de gemeente Voerendaal. Deze kunt u vinden op de website van de gemeente, www.voerendaal.nl.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het MPV Harald Ernens 06-54 60 66 86.

Heeft u belangstelling voor deze zinvolle en boeiende vrijwilligersfunctie? Stuur dan uw motivatie met Curriculum Vitae naar mpv@voerendaal.nl.

Hebt u zelf geen belangstelling maar weet u iemand die u geschikt acht en mogelijk belangstelling heeft, breng deze advertentie dan onder haar of zijn aandacht!