Buurtbemiddeling

“De muziek van de buren staat altijd veel te hard.” Of: “de hond van de overkant poept bij ons op de stoep.” Waar mensen samen leven, ontstaan soms irritaties. Vaak helpt het dan om met elkaar te praten en samen naar een oplossing te zoeken. Maar zo’n gesprek is niet altijd makkelijk. En soms komt u er samen gewoon niet meer uit. Wacht in dat geval niet totdat het te laat is en schakel buurtbemiddeling in!

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling helpt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Buurtbemiddeling leidt in 7 van de 10 gevallen tot een oplossing! Daarvoor worden getrainde buurtbemiddelaars ingezet. Uiteraard hebben buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht. Ondersteuning door buurtbemiddelaars is gratis. Buurtbemiddeling is er voor alle bewoners van de gemeente Voerendaal die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Ook organisaties zoals de woningstichting, politie, justitie, huisartsen en de gemeente Voerendaal kunnen buurtbemiddelaars inschakelen.

Hoe werkt het?
• U neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is.
• Buurtbemiddeling schakelt twee bemiddelaars in. Als het conflict niet geschikt is voor bemiddeling, wordt u doorverwezen naar een andere organisatie. De bemiddelaars nemen contact op met beide partijen om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen. Daarna volgt er een bemiddelingsgesprek. Indien gewenst vindt het gesprek plaats op een neutrale plek.
• De twee bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt.
• De bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.
• Na enkele weken nemen de bemiddelaars opnieuw contact op met beide gesprekspartners om te vragen of de afspraken worden nagekomen.

Voorwaarden
Als u gebruik wilt maken van buurtbemiddeling, gelden de volgende voorwaarden:
• beide partijen nemen vrijwillig deel;
• u bent bereid om met elkaar te praten;
• u bent bereid om na te denken over een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is en om zich aan de gezamenlijke oplossing te houden.
Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, verslaving, psychiatrische problemen of relationele problemen. Daarvoor kunt u onder andere terecht bij de politie of het maatschappelijk werk.

Voor meer informatie
Buurtbemiddeling wordt door de gemeente Voerendaal opgepakt in samenwerking met Woningstichting Voerendaal en wordt uitgevoerd door Impuls Kerkrade. Neem voor meer informatie contact op met coördinator Romy Postulart per e-mail rpostulart@impulskerkrade.nl of telefonisch.

Zelf buurtbemiddelaar worden?
Kunt u:
• goed luisteren zonder een oordeel te vellen;
• goed omgaan met emoties;
• afstand nemen van eigen normen en waarden;
• zich onpartijdig opstellen?
En wilt u zich inzetten voor anderen? Word dan vrijwilliger buurtbemiddeling! U kunt contact opnemen via de InfoBalie per e-mail burgerij@voerendaal.nl of telefonisch 06 - 13 03 14 72. Of via de gemeente 045 - 575 3399.