Wethouder H.A.J. (Harry) Coenen

Wethouder-Harry-Coenen

Taakvelden:

- Participatie
- Wmo
- Jeugd
- Zorg en Arbeidsmarkt

Voor het sturen van een email naar de heer H.A.J. Coenen kunt u gebruik maken van harry.coenen@voerendaal.nl.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid DB Kompas 
 • Lid AB Kompas
 • Lid AB GGD 
 • Lid BAC Acute zorg GGD 
 • Lid AVA WOZL 
 • Lid AB WOZL 
 • Lid AB WSP  
 • Lid AB Omnibuzz  
 • Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg
 • 4e loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie:

 • Bestuurslid RKVV Weltania   
 • ZZP-er: het geven van training/coaching op het gebied van acute zorg