Wethouder mr. P.J.B.C. (Peter) Thomas

Wethouder Peter Thomas

Taakvelden:

 • Economie, toerisme en recreatie
 • Ruimtelijke ordening en vergunningen
 • Volkshuisvesting, woningbouw en herstructurering
 • Grondgebiedzaken

Voor het sturen van een email naar de heer mr. P.J.B.C. Thomas kunt u gebruik maken van peter.thomas@voerendaal.nl.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid BKO ZL provincie ihkv POL
 • Lid BO Nationaal Landschap ZL
 • Lid van de AvA van de NV IBA Parkstad
 • Lid Bestuurscommissie Economie/Toerisme Parkstad Limburg
 • Plv voorzitter Bestuurscommissie Wonen/Herstructurering Parkstad Limburg
 • Voorzitter Bestuurscommissie Ruimte Parkstad Limburg
 • Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL)
 • Gemeentelijk afgevaardigde in de Charlemagne Grensregio
 • 2e loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie:

 • Lid Commissie van Bijstand Harmonie St. Jozef Kaalheide
 • Wijkcoördinator Nierstichting
 • Lid van de Coöperatieve Vereniging Connectus (netwerk van onafhankelijk adviseurs)
 • Secretaris Stichting Gaia Nature Fund
 • Lid DB CDA Limburg
 • Secretaris Stichting Financiën CDA Limburg
 • Voorzitter Stichting Cantarode