Wethouder P.J.J. (Pierre) Verbraak

wethouder pierre verbraak

Taakvelden:

- Klimaat 
- Openbare Ruimte
- Infrastructuur
- Landschap en Milieu
- Strategisch investeringsprogramma (STRIP)

Voor het sturen van een email naar de heer P.J.J. Verbraak kunt u gebruik maken van pierre.verbraak@voerendaal.nl.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg regionale samenwerking (afval)water regio Parkstad
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Lid AB Rd4
 • Lid AVA Rd4
 • Lid AVA WML
 • Lid AB Regionale Uitvoeringsorganisatie (RUD)
 • Lid AVA CSV Amsterdam
 • 4de loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie:

 • Senior-Adviseur Communicatie en Strategie, Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland
 • Algemeen bestuurslid Handbalvereniging Gemini Voerendaal