Wethouder P.J.J. (Pierre) Verbraak

wethouder pierre verbraak

Taakvelden:

- Openbare Ruimte
- Infrastructuur
- Landschap en Milieu

Voor het sturen van een email naar de heer P.J.J. Verbraak kunt u gebruik maken van pierre.verbraak@voerendaal.nl.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

  • Bestuurscommissie Mobiliteit
  • Vice-voorzitter Bestuurscommissie Mobiliteit Parkstad
  • Voorzitter Bestuurlijk overleg regionale samenwerking (afval)water regio Parkstad
  • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
  • AB Rd4
  • 3e loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie:

  • Senior-Adviseur Communicatie en Strategie, Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland
  • Algemeen bestuurslid Handbalvereniging Gemini Voerendaal