Toegangsteam Jeugd

Toegangsteam Jeugd

Het Toegangsteam Jeugd is een team dat werkt onder de paraplu van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG). CJG biedt informatie, adviezen en begeleiding op het gebied van opgroeien en opvoeden. Van zwanger worden tot zindelijk maken van je peuter, van pesten tot alcohol en drugs, met vragen als 'mijn kind plast nog in bed', 'hoe zorg ik dat mijn kind niet meer duimt', 'hoe wordt mijn kind zelfverzekerder' enz.; bij het CJG kunt u terecht voor de meest uiteenlopende opvoedtips, vragen en ondersteuning.

CJG Voerendaal:  T: 045-5677530  /  E: cjg@voerendaal.nl. Of kijk voor meer informatie op jeugd en gezin Parkstad- Limburg

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Als echter blijkt dat er op meer gebieden hulp nodig is, wordt iemand van het Toegangsteam Jeugd ingeschakeld.  Een lid van het toegangsteam onderzoekt dan samen met de ouders wat de precieze vraag is, welke behoefte aan ondersteuning nodig is en wat passende mogelijkheden en oplossingen zijn; dit wordt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur genoemd. Er wordt samen nagedacht over welke hulp nodig is en welke instanties ingeschakeld kunnen worden. Maar vooral ook wordt er gekeken naar wat er wel lukt en welke eigen kracht mogelijk is. Daarna wordt een gezamenlijk gezinsplan opgesteld.

Informatie delen

Bij een hulpvraag wordt kritisch gekeken wie er allemaal bij betrokken moet worden. Soms is er meer externe ondersteuning nodig en wordt een ander lid van het toegangsteam ingeschakeld. Omdat expertise met elkaar wordt gedeeld kan het team breder kijken en preventief werken. Hierdoor is het mogelijk meer zorg op maat te geven.