Maatschappelijk platform

Het Maatschappelijk Platform (MPV) bestaat uit een groep inwoners van Voerendaal die op basis van persoonlijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid in het platform plaats hebben genomen. 

Het platform is een onafhankelijke adviesraad van het College en de gemeenteraad van Voerendaal. Deze adviesraad zal gevraagd en ongevraagd adviseren bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het sociale domein. Het sociale domein omvat onder meer de WMO, Jeugd(hulp) en Participatie. De gemeente hecht veel belang aan de inbreng van haar burgers. Het Maatschappelijk Platform zorgt voor deze inbreng door de belangen van de burgers van Voerendaal te behartigen op de beleidsgebieden van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Maatschappelijk Platform beoogt de ogen en oren van de Voerendaalse samenleving te zijn. Door zoveel mogelijk informatie over de ontwikkelingen in het sociale domein te verzamelen kan het maatschappelijk platform haar adviesfunctie zo goed mogelijk uitvoeren.

In het werkplan(pdf162 KB) staat waar de MPV zich hard voor maakt en welke taken zij heeft.

Leden van het Maatschappelijk Platform

 


 


 


 

De leden stellen zich graag aan u voor: vlnr Huub Verhoeven, Maurice Heijlands, Jo Muijs, Tiny Leunissen, Kevin Vinken, Dagmar Schouteten,  Angelique van Velsen. Niet op de foto Harald Ernens en Marianne Beckers.

Vergaderingen

De eerstvolgende vergadering vindt plaats 17 augustus om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en als gast te bezoeken. Bekijk de agendapunten(doc68 KB) die besproken worden. 

De notulen van de vergaderingen zijn:
 - 9 september(docx32 KB)
- 21 oktober(doc68 KB)
- 18 november(doc71 KB)
- 6 januari(docx35 KB)
- 3 februari(docx36 KB)
- 9 maart(docx33 KB)
- 6 mei(docx26 KB)

Adviezen

Adviezen die het MPV heeft afgegeven:
- advies(pdf152 KB) over de verordening Jeugdhulp
   reactie college van B&W(pdf133 KB) op advies Jeugdhulp.

Bekijk voor alle vergaderdata het vergaderschema(doc39 KB) van 2020.

U kunt contact opnemen met het MPV via mpv@voerendaal.nl.