Maatschappelijk platform

Het Maatschappelijk Platform bestaat uit een groep inwoners van Voerendaal die op basis van persoonlijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid in het platform plaats hebben genomen. 

Maatschappelijk platform

 


 


 


 


Het platform is een onafhankelijke adviesraad van het College en de gemeenteraad van Voerendaal. Deze adviesraad zal gevraagd en ongevraagd adviseren bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het sociale domein. Het sociale domein omvat onder meer de WMO, Jeugd(hulp) en Participatie. De gemeente hecht veel belang aan de inbreng van haar burgers. Het Maatschappelijk Platform zorgt voor deze inbreng door de belangen van de burgers van Voerendaal te behartigen op de beleidsgebieden van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Maatschappelijk Platform beoogt de ogen en oren van de Voerendaalse samenleving te zijn. Door zoveel mogelijk informatie over de ontwikkelingen in het sociale domein te verzamelen kan het maatschappelijk platform haar adviesfunctie zo goed mogelijk uitvoeren.

In het werkplan staat waar de MPV zich hard voor maakt en welke taken zij heeft.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 21 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis. Bekijk de agendapunten die besproken worden. De notulen van 15 april, 20 mei en 24 juni kunt u nalezen. 

Bekijk voor alle vergaderdata het vergaderschema van 2019.

U kunt contact opnemen met het MPV via mpv@voerendaal.nl.