Maatschappelijk platform

Het Maatschappelijk Platform bestaat uit een groep inwoners van Voerendaal die op basis van persoonlijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid in het platform plaats hebben genomen. 

Maatschappelijk platformHet platform is een onafhankelijke adviesraad van het College en de gemeenteraad van Voerendaal. Deze adviesraad zal gevraagd en ongevraagd adviseren bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het sociale domein. Het sociale domein omvat onder meer de WMO, Jeugd(hulp) en Participatie. De gemeente hecht veel belang aan de inbreng van haar burgers. Het Maatschappelijk Platform zorgt voor deze inbreng door de belangen van de burgers van Voerendaal te behartigen op de beleidsgebieden van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Maatschappelijk Platform beoogt de ogen en oren van de Voerendaalse samenleving te zijn. Door zoveel mogelijk informatie over de ontwikkelingen in het sociale domein te verzamelen kan het maatschappelijk platform haar adviesfunctie zo goed mogelijk uitvoeren.

Wilt u weten wanneer het Maatschappelijk platform in 2018 vergadert? Bekijk dan bijgevoegd overzicht. Ook het vergaderschema van 2019 is al bekend.

De notulen van 25 juni en 3 september kunt u nalezen. 

U kunt contact opnemen met het MPV via mpv@voerendaal.nl.