Buddyproject

De gemeente Voerendaal vangt nieuwkomergezinnen op, die worden begeleid door het BuddyTeam. Als een gezin gebruik wil maken van de begeleiding, zorgt de gemeente voor een match tussen gezin en buddy. De begeleiding van een gezin duurt 9 tot 12 maanden en volgt op de begeleiding die Vluchtelingenwerk biedt in de eerste maanden na de asielverlening. 

Buddyproject

Weet u een gezin dat van de expertise van het BuddyTeam gebruik wil maken, dan kunt u dit melden bij een van de Wijksteunpunten of via josien.tillmanns@voerendaal.nl.

Op maandag is er inloop van 10.00-13.00 uur voor nieuwkomers in de Burgerij Klimmen.