De Buurtbus

Buurtbus

Wilt u deelnemen aan een van de activiteiten in de Burgerij maar heeft u geen vervoer? Dan kunt u gebruik maken van de BuurtBus. De BuurtBus is een busje dat rijdt van en naar de activiteiten die worden georganiseerd in de Burgerij. De BuurtBus is met name bedoeld voor mensen die het niet lukt om zelf of met behulp van het eigen netwerk in de Burgerij te komen. Bekijk het filmpje.

Wanneer u gebruik wilt maken van de BuurtBus, bel dan naar /06 – 13 03 14 72/045 - 405 33 76 (vaste nummer te bereiken op dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend) of stuur een e-mail naar burgerij.klimmen@voerendaal.nl. Geef duidelijk aan naar welke activiteit in welke Burgerij u vervoer nodig heeft en laat ook uw contactgegevens achter. De BuurtBus rijdt alleen van het thuisadres naar de Burgerij en weer terug en is ook gebonden aan de tijdstippen van de betreffende activiteit in de Burgerij. Verder is het belangrijk er rekening mee te houden dat u een half uur voor aanvang van de activiteit klaar staat om te vertrekken, zodat de BuurtBus iedereen die meerijdt op tijd kan ophalen. Voor de BuurtBus wordt geen bijdrage gevraagd. Een rollator kan normaal gesproken mee als u dit bij de aanmelding aangeeft. Met de BuurtBus is echter geen rolstoelvervoer mogelijk. Deze mogelijkheid is er wel bij de Omnibuzz, reserveren kan via 0900 – 0699.