Steunpunt Mantelzorg

Vanwege Covid-19 gaan de ontmoetingsbijeenkomsten voorlopig niet door.

Iedereen kan iets betekenen voor een ander. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, ouders of kinderen, een familielid, buren of vriend zijn. Mantelzorgers kiezen er niet voor om zorg te dragen voor iemand: het overkomt hen. Dit komt omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Zorgt u voor een naaste, zoals uw ouder, uw kind of uw partner? En doet u dit langdurig en onbetaald? Dan bent u een mantelzorger! Het mantelzorgpunt organiseert een maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst voor u. 

Dit jaar starten we met een nieuwe ontmoetingsgroep. Deze bijeenkomsten worden ondersteund door een professional en vrijwilligers en staan in het tekenen van: ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en tips, en herkennen.  

De groep zal op iedere 3e maandag van de maand bij elkaar komen in de Burgerij Voerendaal-Kunrade, van 10.00-12.00 uur. De exacte invulling van de bijeenkomsten kunt u mee bepalen.  Er zijn geen kosten aan verbonden. 

U kunt bij het steunpunt Mantelzorg onder andere terecht voor:

  • Luisterend oor en lotgenotencontact;
  • Advies over regelingen;
  • Ondersteuning van regeltaken;
  • Hulp bij het invullen van formulieren;
  • Verwijzing naar andere organisaties en instanties;
  • Informatie over bepaalde ziektes en organisaties;
  • Themabijeenkomsten over interessante onderwerpen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de vrije inloop te komen, maar heeft u wel een vraag of behoefte aan een gesprek met een van onze mantelzorgmedewerkers? Dan kunt u contact opnemen met Manja Honnef, telefoonnummer 045-575 33 99 of via email mantelzorgpunt@voerendaal.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we u kunnen helpen.