Steunpunt Mantelzorg

Iedereen kan iets betekenen voor een ander. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, ouders of kinderen, een familielid, buren of vriend zijn. Mantelzorgers kiezen er niet voor om zorg te dragen voor iemand: het overkomt hen. Dit komt omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Zorgt u voor een naaste, zoals uw ouder, uw kind of uw partner? En doet u dit langdurig en onbetaald? Dan bent u een mantelzorger!

In dat geval is het steunpunt voor mantelzorgers wellicht interessant voor u. Iedere vierde donderdag van de maand is er van 10.00-12.00 uur vrije inloop in de Burgerij Voerendaal-Kunrade (Furenthela 17, Voerendaal). U hoeft zich hier niet voor aan te melden. Deelname is gratis.

U kunt bij het steunpunt Mantelzorg onder andere terecht voor:

  • Luisterend oor en lotgenotencontact;
  • Advies over regelingen;
  • Ondersteuning van regeltaken;
  • Hulp bij het invullen van formulieren;
  • Verwijzing naar andere organisaties en instanties;
  • Informatie over bepaalde ziektes en organisaties;
  • Themabijeenkomsten over interessante onderwerpen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de vrije inloop te komen, maar heeft u wel behoefte aan een gesprek met een van onze mantelzorgmedewerkers? Dan komen zij graag bij u thuis langs. U kunt dit aangeven bij een van onze medewerkers via telefoonnummer 06 ‚Äď 13 03 14 72 of via email burgerij.klimmen@voerendaal.nl.