11 april: Terugkoppeling inhoud beoordelingskader energietuinen

In 2022 organiseerden we verschillende bijeenkomsten over de energietuinen in Voerendaal. Inwoners gaven hun inbreng voor het beoordelingskader. In dit kader worden de randvoorwaarden opgenomen voor de initiatiefnemers die een energietuin willen aanleggen. Zij gaven hun inbreng op een aantal onderwerpen zoals burgerparticipatie en de mogelijkheden die er zijn om de gemeenschap mee te laten profiteren. De gemeente informeerde de burger over verschillende zaken als de toekomstplannen van de gemeente Voerendaal op het gebied van duurzame energie én waarom deze zo belangrijk zijn voor het klimaat en onze volgende generaties. We gaven informatie over de landschappelijke inpassing en de biodiversiteit. Inmiddels zijn de inbreng van de burgers, de wettelijke kaders én de adviezen van de externe deskundige partijen verwerkt in één concept beoordelingskader.

Wij nodigen u uit voor een terugkoppeling over de inhoud van het beoordelingskader
Tijdens een informatieavond laten wij u graag weten welke inbreng is opgenomen in het concept beoordelingskader. Soms hebben onderwerpen geen plek gekregen in het beoordelingskader. Daar is dan een reden voor en ook dat leggen wij u graag uit. Dit beoordelingskader wordt na deze informatieavond via het college aan de raad voorgelegd. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming over het beoordelingskader plaatsvinden in mei/juni van dit jaar.  

U bent welkom op 11 april 2023.  
Locatie: Gemeentehuis Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ED,  Voerendaal  
Tijdstip: 20.00 uur – 21.30 uur  (zaal open 19.45) 

Wij vragen u zich uiterlijk 6 april 2023 aan te melden voor deze bijeenkomst via: info@voerendaal.nl

Wij horen graag met hoeveel personen we u mogen verwelkomen.