Aannemingsovereenkomst Open Club Klimmen ondertekend.

Op 21 december tekenden wethouder Ruud Braun en aannemer Paul Koppen van Koppen Bouw B.V de ‘aannemingsovereenkomst Open Club Klimmen’. Gemeente, aannemer en het ontwerpteam hebben als bouwteam gezamenlijk de overeenkomst voorbereid. Hiermee gaat de realisatiefase van de Open Club Klimmen van start.

Vanaf januari 2023 starten de voorbereidingen voor de bouw. 
Allereerst start de aannemer met grondwerkzaamheden. Vanaf maart start de bouw van het multifunctionele gebouw. Naar verwachting wordt het gebouw begin juli 2024 opgeleverd.

Wethouder Ruud Braun: “We zijn er trots op dat we nu de Open Club Klimmen kunnen gaan bouwen. Hiermee investeren we in een duurzame accommodatie voor alle inwoners van Klimmen, van nul tot honderd jaar!"

Ondertekenen aannemingsovereenkomst OCK

Op de foto ziet u links Paul Koppen en rechts Ruud Braun.

 Samen op weg naar een gezond, sociaal en gelukkig Klimmen
Met de Open Club Klimmen investeert de gemeente Voerendaal in de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Klimmen. In de Open Club Klimmen worden verschillende partijen gehuisvest. Zo kan iedereen (blijven) sporten in een moderne accommodatie, ontstaat er een rijke leeromgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, is er zorg om de hoek beschikbaar en is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Naast de eigen activiteiten, werken verenigingen, onderwijs, ondernemers en zorgaanbieders ook samen aan een betere toekomst, vanuit de filosofie: samen zijn we één gemeenschap die verbindt, verrijkt en verenigt.

Meer informatie over de Open Club Klimmen vindt u op de website www.openclubklimmen.nl

Het project Open Club Klimmen wordt mede mogelijk gemaakt door IBA Parkstad, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en INNOVO.