Crisisnoodopvang asielzoekers in Voerendaal

Omdat meer vluchtelingen zich melden dan dat er plekken zijn, is in de reguliere asielzoekerscentra en in het aanmeldcentrum Ter Apel, geen plek meer. Het kabinet heeft inmiddels de opvang van asielzoekers en statushouders bestempeld als nationale crisis.

Daarom is aan Voerendaal, net als de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, gevraagd om te helpen bij de (nood-)opvang van asielzoekers en statushouders. Dit betekent dat er zo snel mogelijk crisisnoodopvang geregeld moet worden voor asielzoekers. De burgemeester heeft Voerendaal aangeboden als “last re-sort oplossing”. 

Wat betekent dit voor Voerendaal? 
Vanaf vrijdag 29 juli, bieden we plek aan 50 asielzoekers in gymzaal van De Joffer, die door de zomervakantie minder in gebruik is. De opvang is bedoeld voor een duur van 2 weken. In de tussentijd wordt er gezocht naar meer permanentere locaties voor de crisisopvang van asielzoekers in Zuid-Limburg of elders. 

Omwonenden en bedrijven in de buurt van de Joffer zijn hierover al eerder geïnformeerd.