Extra budget 'Sim' monumenten

Voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2023 instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. over de periode 2024-2029. 

Kijk voor meer informatie op: Aanvraag instandhoudingssubsidie van start met extra budget | Nieuwsbericht | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed