Gemeente Voerendaal, Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en Vanhier Wonen tekenen prestatieafspraken.

Samen vooruit kijken en werken aan de prestatieafspraken. Daar zetten de partijen zich gezamenlijk voor in. En daar zetten wethouder Coenen (gemeente Voerendaal, vervanger voor wethouder Braun), de heer Eussen (Huurdersbelangenvereniging Voerendaal) en de heer Ravestein (Vanhier Wonen) onlangs gezamenlijk hun handtekening onder. Samen maakten zij afspraken over betaalbaar en duurzaam wonen, en de huisvesting van bewonersgroepen die extra zorg of aandacht nodig hebben.

Prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt. 

Er zijn regionale prestatieafspraken gemaakt. Deze staan in de “Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019-2024”. Deze zijn overkoepelend. Binnen de gemeente Voerendaal worden aan het einde van elk jaar samen afspraken gemaakt tussen de gemeenten, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen over ieders bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente.

Ondertekening prestatieafspraken 2023