Coalitieakkoord 2022-2026

Afgelopen woensdagavond heeft de gemeenteraad, tijdens een extra ingelaste raadsvergadering, het Coalitieakkoord 2022-2026 vastgesteld.

Het door Democraten Voerendaal, PvdA en CDA opgestelde coalitieakkoord is, mede door de inbreng van alle in de Voerendaalse raad vertegenwoordigde partijen, een gedragen stuk, dat richting en sturing geeft voor de komende raadsperiode.

De verdere uitwerking van het coalitieakkoord wordt vertaald in het collegeprogramma, dat gelijktijdig met de begroting 2023 (medio november) wordt besproken met de raad. In het collegeprogramma staan de keuzes die gemaakt worden in de komende raadsperiode.