Huidige coalitie Voerendaal 
blijft aan zet

Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat de zittende coalitie in de gemeente Voerendaal haar werkzaamheden voortzet. De coalitie wordt gevormd door Democraten Voerendaal, CDA en PvdA.  Samen behaalden zij een grote meerderheid van de stemmen tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.  Vandaag zijn ook de kandidaat-wethouders en de portefeuillehoudersverdeling bekend gemaakt.

Het voorstel is om de komende bestuursperiode vier wethouders te benoemen:
Ruud Braun, Harry Coenen, Guillaume Delsing en Pierre Verbraak.

De drie partijen werken op dit moment aan het coalitieakkoord, dat naar verwachting in juli met de voltallige raad besproken wordt. Als ambities en aandachtspunten voor de komende periode staan vooral het ontwikkelen van een masterplan wonen, het uitwerken van het toeristisch perspectief, het voortzetten en versterken van de aanpakken binnen het sociaal domein (met focus op jeugd, gezondheid en sociale cohesie), het inbedden van de gevolgen van de klimaatontwikkelingen, het implementeren van aanpakken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, het nadrukkelijk vormgeven van burgerparticipatie en het financieel gezond houden van onze gemeente.

Daarnaast is ook het verbeteren van de communicatie met en het betrekken van onze inwoners een belangrijke opgave. Verder wordt versterkt ingezet op regionale samenwerking.

Portefeuilleverdeling