Maatregelen na ontdekken hennepstekkerij

Bij een adres in Klimmen, dat gelinkt kon worden aan hennepteelt, is onlangs door Enexis een netwerkmeting uitgevoerd met een positief resultaat. Op woensdag 10 mei werd deze woning door de politie gecontroleerd op grond van de Opiumwet. Zij troffen geen werkende hennepplantage aan, wel restanten van een hennepstekkerij.

 In de woning waren twee mannen met een Albanese nationaliteit aanwezig die na onderzoek geen rechtmatig verblijf in Nederland bleken te hebben. De Vreemdelingenpolitie Limburg kwam ter plaatse. Beide mannen kregen een toezichtsmaatregel opgelegd, omdat ze niet aan de voorwaarden van de vreemdelingenwet voldeden.

Een van de personen had verblijfsrecht aangevraagd in Polen en heeft het bevel gekregen om terug te keren. Hij mag een half jaar niet naar Nederland komen. 
De andere persoon had zijn vrije termijn geprobeerd te verlengen door een nieuw paspoort aan te vragen met nieuwe inreisstempels. Door oplettendheid van politie kwam men erachter dat hij in januari al was gecontroleerd en daarmee zijn vrije termijn ruimschoots had overschreden. Deze man heeft een terugkeerbesluit Albanië en een EU inreisverbod voor 1 jaar gekregen. Beiden krijgen een proces-verbaal voor onrechtmatig verblijf.

Bestuurlijke maatregelen  

Het adres was, in verband met leegstandscontrole, ook onder de aandacht bij gemeente Voerendaal. Burgemeester Houben van gemeente Voerendaal zal zich, op basis van de bestuurlijke rapportage, beraden over bestuurlijke maatregelen.

Integrale aanpak

Door samenwerking tussen politie, Koninklijke marechaussee (KMAR), de vreemdelingenpolitie (AVIM), energieleverancier en gemeente kan dit soort overlast en criminaliteit integraal worden aangepakt.  

Meld Misdaad Anoniem 

Wilt u een verdachte criminele situatie anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

 

Bestuurlijke maatregelen