Ruilverkavelingsweg vanaf 23 december helemaal open

De Vrakelbergerweg en Vijfbundersweg (ook wel Ruilverkavelingsweg genoemd) tussen Fromberg en Ubachsberg zijn vanaf 23 december 2022 weer volledig opengesteld voor alle verkeer. Een enorme mijlpaal, want de afgelopen anderhalf jaar hebben de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, het Waterschap, de Provincie Limburg en Den Ouden Infra en partners hard gewerkt aan de aanleg van een vrijliggend fietspad, het vernieuwen van de rijweg en de aanleg van waterbuffers. De werkzaamheden worden in februari 2023 helemaal afgerond.

Project ‘Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’ nagenoeg afgerond

Met de openstelling van de Ruilverkavelingsweg is het hele project ‘Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’ tussen Wijlre en Heerlen nagenoeg afgerond. Behalve de Ruilverkavelingsweg, waren ook de Daelsweg, de Klapstraat en het kruispunt Vrakelbergerweg-Mingersborgerweg onderdeel van het project. Doel van het project is het verhogen van de verkeersveiligheid voor woon-werk, school-thuis én recreatief fietsverkeer. Daarnaast zijn maatregelen genomen om wateroverlast in het gebied te verminderen, waaronder de aanleg van twee regenwaterbuffers.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectmanager Dominic Neven via Dominic.Neven@voerendaal.nl

openstelling ruilverkavelingsweg