Steun voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan een luisterend oor of het delen van ervaringen? Dan bent u van harte welkom bij de gesprekgroepen of bijeenkomsten van 'Steunpunt Mantelzorgers Parkstad'.

Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde mee en kunnen hierin veel voor elkaar betekenen. In een groep kunnen zij door begrip, tijd, aandacht en het delen van ervaringen vaak beter grip krijgen op hun gezamenlijke onderwerp. Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en het samenzijn is een groot goed. Het delen van zorgen, kunnen vragen hoe de ander iets aanpakt, emotioneel ondersteunen en het uitwisselen van praktische tips staan centraal. Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar gevonden.

Bij de gespreksgroepen zijn twee begeleiders aanwezig die zelf ervaring hebben met het bieden van mantelzorg. U kunt, ook als Voerendaalse mantelzorger, terecht op een van de twee locaties in de regio:

* Verpleeghuis Hambos Kerkrade: 2de donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

* Burgerhoes Landgraaf: 1ste maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden is niet verplicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg Parkstad via 045-2114000 of info@mantelzorgparkstad.nl.

Of bezoek de website: Gespreksgroepen en cursussen (mantelzorgparkstad.nl) 

Meer info op deze website staat op de pagina over steun voor mantelzorgers.