Vuurwerk: overlast melden

Het duurt nog even tot het oud-op-nieuw- is, maar toch kan het zijn dat u al hier en daar vuurwerk hoort knallen. Ervaart u overlast door het afsteken van vuurwerk? Maak dan een melding bij de gemeente Voerendaal. Dit kan via deze webpagina, de Voerendaal App of telefonisch via 045 575 3399.

Het is lastig om vuurwerkoverlast te voorkomen omdat het afsteken van vuurwerk heel snel gebeurt en snel voorbij is. Het is moeilijk om daders op heterdaad te betrappen en daartegen op te treden.

 Toch vragen we u om melding bij de gemeente te maken bij overlast. Want alleen als we weten waar vuurwerk wordt afgestoken, kunnen we actief handhaven. Dat doen we bijvoorbeeld door als BOA of wijkagent vaker aanwezig te zijn op deze plekken, zichtbaar in uniform of in burgerkleding. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen prettig en veilig woont in onze gemeente.

 Vermeld in uw melding:

  • Tijdstip van de overlast
  • Locatie van de overlast
  • Of er voorwerpen/objecten zijn vernield
  • Zo ja, wat er is vernield

Verbod voor bepaalde soorten vuurwerk 

Sinds 1 december 2020 mogen bepaalde soorten vuurwerk niet meer worden afgestoken. Dit verbod geldt voor:

  • Alle vuurwerk uit de categorie F3 en hoger (de categorievermelding staat op de verpakking).
  • Knalvuurwerk (zoals rotjes)
  • Knalstrengen (zoals Chinese matten)
  • Vuurpijlen
  • Losse enkelschotsbuizen (zoals single shots)
  • Het schieten van Carbid, tenzij je 2 weken van te voren een melding bij de gemeente Voerendaal maakt en aan de voorwaarden die de gemeente Voerendaal stelt, voldoet.

 Vuurwerkverkopers mogen deze producten niet meer op voorraad hebben. 

Wat mag wel worden afgestoken tijdens oud en nieuw?

Tussen 31 december 2022, 18.00 uur en 1 januari 2023, 2.00 uur mag vuurwerk categorie F1 en F2 (de categorievermelding staat op de verpakking) worden afgestoken. Dit is fop- en schertsvuurwerk, zoals grondbloemen, sierfonteinen en sterretjes en consumenten vuurwerk dat wordt verstrekt op 28 december tot en met 31 december 2022.

BOA’s en de Politie controleren de vuurwerkregels. Houd u zich niet aan deze regels? Dan pleegt u een milieudelict. U kunt hier een proces-verbaal voor krijgen van minimaal € 100. U krijgt dan ook een aantekening in uw strafblad. Daardoor kunt u mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer krijgen.

Het boetebedrag voor het veroorzaken van schade of overlast door het afsteken van vuurwerk is zelfs € 250,00. Bij het te vroeg afsteken van vuurwerk wordt het boete bedrag door de Officier van Justitie bepaald.

 Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan kun je naar bureau HALT worden gestuurd. Dit is een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren. Dit houdt concreet in dat je een alternatieve straf krijgt voor het strafbaar feit dat je hebt gepleegd in plaats van een geldboete.

 Het is verboden vuurwerk in België en Duitsland te kopen en naar Nederland mee te nemen. Heeft u illegaal vuurwerk in of bij uw huis opgeslagen? Dan riskeert u zelfs een dwangsom van € 15.000,-. Vermoedt u dat iemand vuurwerk thuis heeft opgeslagen? Meld het bij de gemeente of bij Meld Misdaad Anoniem.

 Wij hopen op een prettige, gezellige , veilige en rustige jaarwisseling voor iedereen!