Vertraging werkzaamheden fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

De Daelsweg gaat, zoals het er nu uitziet, pas op vrijdag 10 juni  open voor alle verkeer, waarbij de fietsers gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad.

Op dit moment zijn er echter onvoldoende bouwstoffen voorradig om de werkzaamheden zoals gepland op 20 mei af te ronden. Hierdoor zijn de werkzaamheden pas op vrijdag 10 juni klaar.

 Hinder en bereikbaarheid
De gewijzigde planning betekent dat de Daelsweg tot 10 juni 2022 is afgesloten voor auto- en landbouwverkeer. Dit doen we om uw verkeersveiligheid en de veiligheid van alle medewerkers te garanderen. Auto- en landbouwverkeer volgt de nu al geldende omleidingsroute via de Kerkstraat, Wijnstraat, Imstenraderweg en de N281. Fiets- en wandelverkeer kan gewoon van het fietspad van de Daelsweg gebruik blijven maken.

Overige werkzaamheden
De aannemer is inmiddels gestart met de werkzaamheden aan de Ruilverkavelingsweg (Vrakelbergerweg en Vijfbundersweg) en worden in november 2022 afgerond. De weg is niet gedurende deze hele periode afgesloten, alleen tijdens de laatste twee fasen (vanaf juni). Eerst het gedeelte tussen de Mingersborg en Kruishoeveweg en vervolgens het gedeelte tussen het spoorviaduct en de Kruishoeveweg. Doorgaand auto- en fietsverkeer volgt dan een omleiding. Grondeigenaren kunnen hun percelen te allen tijde bereiken via het nieuw aangelegde fietspad. In de eerste drie fasen, van half februari-juni, is de RVK-weg gewoon toegankelijk. Het is mogelijk dat de planning gedurende de werkzaamheden aangepast moet worden.

Alle informatie kunt u terug vinden via:

- Via https://metelkaar.waterschaplimburg.nl;

- Via de BouwApp;

- Via de maandelijkse nieuwsbrief (zie website).