Werkzaamheden fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

De Daelsweg gaat, zoals het er nu uitziet, aanstaande vrijdag in de loop van de dag open voor alle verkeer, waarbij de fietsers gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad.

Omdat het fietspad is uitgevoerd in beton en dit nog moet uitharden, mag het fietspad deze winter niet worden gestrooid met zout. Hiervoor in de plaats wordt het fietspad gestrooid met zand. Dit zal de gladheid niet wegnemen, maar wel verminderen. Om de fietsers hierop attent te maken plaatsen we waarschuwingsborden waarop dit staat aangegeven.

Na het openstellen van de Daelsweg, start de aannemer met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Ruilverkavelingsweg (Vrakelbergerweg en Vijfbundersweg). Voorafgaand gaat de aannemer met de omwonenden en de grondeigenaren in gesprek.

De werkzaamheden starten half februari 2022 en worden in november 2022 afgerond. De weg is niet gedurende deze hele periode afgesloten, alleen tijdens de laatste twee fasen (vanaf juni). Eerst het gedeelte tussen de Mingersborg en Kruishoeveweg en vervolgens het gedeelte tussen het spoorviaduct en de Kruishoeveweg. Doorgaand auto- en fietsverkeer volgt dan een omleiding. Grondeigenaren kunnen hun percelen te allen tijde bereiken via het nieuw aangelegde fietspad. In de eerste drie fasen, van half februari-juni, is de RVK-weg gewoon toegankelijk. Het is mogelijk dat de planning gedurende de werkzaamheden aangepast moet worden.

Alle informatie is op verschillende manier te vinden:

- Via https://metelkaar.waterschaplimburg.nl;

- Via de BouwApp;

- Via de maandelijkse nieuwsbrief (zie website).