Woningbouw Open Club Klimmen krijgt vorm

Op 17 april tekenden wethouder Ruud Braun (gemeente Voerendaal) en Ronald Konings (Grouwels Daelmans Projectontwikkeling B.V.) de koopovereenkomst van de grond voor de woningen bij de Open Club Klimmen. Gemeente Voerendaal verkoopt de gronden aan Grouwels Daelmans Projectontwikkeling om op deze plek 24 levensloopbestendige appartementen te ontwikkelen én te realiseren.

ondertekenen overeenkomst

Wethouder Ruud Braun: “De woningen in het plan voor de Open Club Klimmen voorzien in een woonbehoefte voor de inwoners van Klimmen en Voerendaal. De toekomstige bewoners van de appartementen komen op een prachtige plek te wonen. De appartementen zorgen voor een mooie verbinding tussen het Open Club-gebouw en het dorp van Klimmen”.

De appartementen komen op de plaats waar nu nog het schoolgebouw staat. Dit betekent dat de appartementen pas gebouwd worden nadat de basisschool Ummer Clumme zijn intrek heeft genomen in het Open-Club-gebouw en nadat het huidige schoolgebouw is gesloopt. Naar verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2024.

Grouwels Daelmans Projectontwikkeling werkt in 2023 het woningbouwplan verder uit. De 24 levensloopbestendige koopappartementen worden verdeeld over 2 gebouwen van ieder 3 etages. Ze krijgen een oppervlakte tussen de 80 m² en 100m². De indelingen en verdere ontwerpen van de appartementen worden nog uitgewerkt. Zodra daar meer over bekend is deelt Grouwels Daelmans dit via hun website. Mensen die serieus geïnteresseerd zijn in één van de appartementen kunnen dit al kenbaar maken via de website van de Open Club Klimmen of Grouwels Daelmans. Zij worden dan op de hoogte gehouden.

open club

Meer info over de Open Club Klimmen
De Open Club biedt voor alle inwoners van Klimmen, jong en oud, een inspirerende en vitale plek om te leren, te spelen, te sporten, te ontmoeten en te ontspannen. Dit is mogelijk doordat maatschappelijke partners, ondernemers en verenigingen de hun krachten bundelen en gaan samenwerken in het Open Club gebouw. Eind februari dit jaar vond de start bouw van het nieuwe multifunctionele gebouw plaats, de oplevering is gepland juli 2024. Naast het gebouw wordt het omliggende (park)gebied opnieuw ingericht. Op twee plaatsen wordt een boomgaard aangelegd, waarmee de natuurwaarden en soortenrijkdom wordt versterkt. In het parkgebied komt meer ruimte voor beweging, sport en ontspanning.

Het project Open Club Klimmen wordt mede mogelijk gemaakt door IBA Parkstad, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en INNOVO.