Verkenning mogelijkheden opwek duurzame energie op rijksgronden

Op 23 november ondertekende Ruud Braun namens onze gemeente een brief in het kader van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgronden). Met deze ondertekening vragen wij, samen met 11 andere gemeenten en de provincie, om samen met het Rijk te starten met een potentiestudie. Deze studie moet in kaart brengen waar duurzame energie kan worden opgewekt op rijksgronden in Zuid-Limburg.

RIJKSGRONDEN
Met het programma OER wil de Rijksoverheid haar eigen gronden ter beschikking stellen voor de opwek van duurzame energie. Voor Zuid-Limburg gaat het om gronden langs de snelwegen A2, A76 en A79, gronden bij de sluis Borgharen, het voormalig rangeerterrein van Prorail nabij Nuth en de terreinen van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie in Brunssum. Deze terreinen hebben mogelijk ruimte waar opwek van duurzame zon- en windenergie kan worden gerealiseerd, voorbeelden hiervan zijn de bermen langs de snelweg.

verkenning terreinen opwek duurzame energie

Samen met de Zuid-Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Stein, Beek, Meerssen, Maastricht, Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul en Brunssum en de Provincie Limburg hebben we de brief ondertekend waarin wij toestemming geven voor de verkenning. Wij ondertekenen deze brief omdat de gronden zich in deze gemeenten bevinden.

BEHALEN RES-BOD
De RES (Regionale Energiestrategie) Zuid-Limburg wil met deze onderzoeken in kaart brengen hoeveel potentie deze gebieden hebben voor duurzame opwek en hoeveel zij kunnen bijdragen aan het halen van het RES-bod voor onze regio. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het Zuid-Limburgse landschap en door het gebruik van restgronden kunnen we onze schaarse ruimte zo efficiƫnt mogelijk gebruiken.