Nieuws

Eikenprocessierups

Van mei tot september kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. Contact met de brandharen van de eikenprocessierups kan bij mensen ernstige irritaties geven. U moet daarom niet zelf de rups bestrijden, maar dit door een deskundig bedrijf laten doen. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte. De eikenprocessierups wordt bestreden door het bespuiten met een biologisch middel. De bespuiting wordt uitgevoerd met een speciaal hiervoor uitgeruste nevelspuit met een zodanige techniek dat er vrijwel geen middel buiten de boomkroon terecht komt, of er weer uit druppelt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangeraden om zelf en met eventuele (huis)dieren minimaal 15 meter afstand te houden.

Indien de processierups na bespuiting nog voorkomt wordt de locatie gemarkeerd met rood-wit lint. Hierna worden deze door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd doormiddel van afzuigen. Mocht u nog een locatie aantreffen waar de processierups voorkomt, kunt u dit melden via Meldingen of telnummer 045 – 575 33 99. Particulieren die eigenaar zijn van met eikenprocessierups besmette bomen, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups
Contact met de eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen. De brandharen van deze rups dringen bij aanraking gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. Klachten die kunnen optreden zijn:

• pijnlijke, rode, huiduitslag, gepaard met jeuk (dit kan tot twee weken aanhouden)
• bij oogcontact: binnen enkele uren pijnlijke en jeukende zwellingen/irritaties
• bij inademing: slikklachten en ontstekingen van het slijmvlies van neus, keel en luchtwegen
• een allergische reactie, waardoor klachten veel sneller kunnen optreden
• ook bij dieren (vooral honden en paarden) kunnen klachten ontstaan.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups voorkomen
• Probeer direct contact met eikenprocessierupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te vermijden
• Vermijd wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan
• Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Deze gezondheidsklachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten altijd contact op met uw huisarts. Kijk voor meer info op www.ggdzl.nl.

Aangepaste busdienstregeling Arriva

Als gevolg van de Corona-crisis is het gebruik van het openbaar vervoer in Nederland sterk gedaald. Dat heeft ook geleid tot een daling in de reizigersopbrengsten. Arriva start daarom vanaf 20 februari met een wendbare dienstverlening, een busdienstregeling passend bij een bepaald moment. Dat betekent een en ander voor de buslijnen die door Voerendaal komen. In onze gemeente rijden de buslijnen 28, 52, 55, 652, 655 en ook de OV-shuttle naar Colmont. Onderstaand vindt u per lijn, welke maatregelen genomen zijn. 

28 Voerendaal – Weustenrade – Brommelen - Wijnandsrade – Nuth
Deze lijn wordt grotendeels met een klein busje in een uur frequentie uitgevoerd en rijdt ’s avonds en op zondag op afroep als OV-lijntaxi. Het gebruik van deze dienst is gering: gemiddeld wordt van slechts 1 op de 30 ritten gebruik gemaakt. Wij bieden deze verbinding na 20 uur en op zondag niet meer aan. Ook de vroegste vertrekmogelijkheid op zaterdag vervalt; het gebruik hiervan in nihil. De overige ritten op zaterdag en de vaste ritten op werkdagen overdag blijven ongewijzigd rijden.

(6)52 Heerlen – Kunrade - Hulsberg – Schimmert – Ulestraten - Meerssen
Deze lijn rijdt ‘s avonds en in het weekeinde gesplitst: Heerlen – Kunrade - Hulsberg wordt met een grote bus uitgevoerd en op het weinig gebruikte traject Hulsberg – Meerssen rijdt een 8-persoons busje.

Op het traject van Heerlen naar Hulsberg vervalt de laatste rit op alle dagen van de week, evenals de eerste rit op zaterdag en zondag. Het gebruik van deze ritten varieert tussen 0 en 2 reizigers. In de retourrichting van Hulsberg naar Heerlen vervallen geen ritten. In het B-scenario schalen wij de halfuurdienst op werkdagen tussen 9 en 14 uur af naar een uurdienst.  De scholierenlijn 652 biedt twee keer per uur een snelle verbinding tussen Station Voerendaal en de Zuyd Hogeschool, in aansluiting op de trein uit Maastricht. 

(6)55 Heerlen – Kunrade – Ubachsberg – Wijlre - Gulpen
Lijn 55 rijdt de gehele week als uurdienst en wordt in de wendbaarheidsscenario’s dus niet in frequentie verlaagd. Alleen de laatste avondrit van Gulpen tot Ubachsberg op werkdagen komt te vervallen; het gebruik hiervan is nihil. In het weekend rijdt deze rit niet. De scholierenlijn 655 zorgt voor extra reismogelijkheden in de spits en wordt alleen in de D-scenario stilgelegd.  

419 OV-shuttle Colmont - Ubachsberg
Wij bieden deze dienst niet langer aan, want hier maakt niemand gebruik van.