Nieuws

Uitvoering bodemonderzoek

Op dit moment wordt er bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van aardwarmte. Dit onderzoek brengt trillingen, schokken en geluiden vanuit de grond met zich mee, waar inmiddels verschillende vragen over zijn binnengekomen.

Heeft u een vraag, klacht of melding? U kunt hierover contact opnemen met EBN via onderstaande website, waar u ook meer informatie over het onderzoek kunt terugvinden: www.scanaardwarmte.nl. /  030 – 233 9013  info@scanaardwarmte.nl. Voor veel gestelde vragen verwijzen we naar bijgevoegd document(docx213 KB).

De kans op schade is bij seismisch onderzoek klein en vanuit EBN wordt vooraf alles eraan gedaan om iedere vorm van schade te voorkomen. Maar mocht er toch iets gebeurd zijn in uw omgeving, dan is er een schadeprotocol opgesteld dat gevolgd wordt. Wilt u een schade melden, gebruik hiervoor het schadeformulier: www.scanaardwarmte.nl/schadeformulier

Meer informatie:

Onderzoek naar de ondergrond: In onze gemeente wordt door EBN onderzoek uitgevoerd.  Doel van het onderzoek is om de ondergrond beter in beeld te brengen, zodat er nader onderzoek mogelijk is naar aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame en hernieuwbare energiebron met een veel lagere uitstoot van stikstof.

 Er is al een boorploeg actief geweest. De komende dagen worden geluidsgolven in de ondergrond opgewekt, waardoor dikte en ligging van aardlagen in beeld gebracht kunnen worden. Dit heet seismisch onderzoek en is onderdeel van de landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN).

 Bij het opwekken van geluidsgolven kunt u wellicht iets horen of als u heel dichtbij bent trillingen voelen. Het zijn werkzaamheden van tijdelijke aard, dus als ze klaar zijn dan trekt het onderzoek verder richting het Noorden. Het is de verwachting dat het opwekken van de geluidsgolven in onze gemeente deze week worden afgerond.

Schade door seismisch onderzoek? De kans op schade is bij seismisch onderzoek klein en vanuit EBN wordt vooraf alles eraan gedaan om iedere vorm van schade te voorkomen. Maar mocht er toch iets gebeurd zijn in uw omgeving, dan is er een schadeprotocol opgesteld dat gevolgd wordt.

 De eerste stap is dat u een schadeformulier invult. EBN laat dan een expert kijken waardoor de schade is veroorzaakt. Als er een verband met het onderzoek is, dan moet EBN de schade herstellen of de kosten van herstel betalen. Uitgangspunt is dat schademeldingen snel, zorgvuldig en transparant afgehandeld worden.

 Wilt u een schade melden, gebruik hiervoor het schadeformulier: www.scanaardwarmte.nl/schadeformulier 

Aangepaste busdienstregeling Arriva

Als gevolg van de Corona-crisis is het gebruik van het openbaar vervoer in Nederland sterk gedaald. Dat heeft ook geleid tot een daling in de reizigersopbrengsten. Arriva start daarom vanaf 20 februari met een wendbare dienstverlening, een busdienstregeling passend bij een bepaald moment. Dat betekent een en ander voor de buslijnen die door Voerendaal komen. In onze gemeente rijden de buslijnen 28, 52, 55, 652, 655 en ook de OV-shuttle naar Colmont. Onderstaand vindt u per lijn, welke maatregelen genomen zijn. 

28 Voerendaal – Weustenrade – Brommelen - Wijnandsrade – Nuth
Deze lijn wordt grotendeels met een klein busje in een uur frequentie uitgevoerd en rijdt ’s avonds en op zondag op afroep als OV-lijntaxi. Het gebruik van deze dienst is gering: gemiddeld wordt van slechts 1 op de 30 ritten gebruik gemaakt. Wij bieden deze verbinding na 20 uur en op zondag niet meer aan. Ook de vroegste vertrekmogelijkheid op zaterdag vervalt; het gebruik hiervan in nihil. De overige ritten op zaterdag en de vaste ritten op werkdagen overdag blijven ongewijzigd rijden.

(6)52 Heerlen – Kunrade - Hulsberg – Schimmert – Ulestraten - Meerssen
Deze lijn rijdt ‘s avonds en in het weekeinde gesplitst: Heerlen – Kunrade - Hulsberg wordt met een grote bus uitgevoerd en op het weinig gebruikte traject Hulsberg – Meerssen rijdt een 8-persoons busje.

Op het traject van Heerlen naar Hulsberg vervalt de laatste rit op alle dagen van de week, evenals de eerste rit op zaterdag en zondag. Het gebruik van deze ritten varieert tussen 0 en 2 reizigers. In de retourrichting van Hulsberg naar Heerlen vervallen geen ritten. In het B-scenario schalen wij de halfuurdienst op werkdagen tussen 9 en 14 uur af naar een uurdienst.  De scholierenlijn 652 biedt twee keer per uur een snelle verbinding tussen Station Voerendaal en de Zuyd Hogeschool, in aansluiting op de trein uit Maastricht. 

(6)55 Heerlen – Kunrade – Ubachsberg – Wijlre - Gulpen
Lijn 55 rijdt de gehele week als uurdienst en wordt in de wendbaarheidsscenario’s dus niet in frequentie verlaagd. Alleen de laatste avondrit van Gulpen tot Ubachsberg op werkdagen komt te vervallen; het gebruik hiervan is nihil. In het weekend rijdt deze rit niet. De scholierenlijn 655 zorgt voor extra reismogelijkheden in de spits en wordt alleen in de D-scenario stilgelegd.  

419 OV-shuttle Colmont - Ubachsberg
Wij bieden deze dienst niet langer aan, want hier maakt niemand gebruik van.

Digitaal vragenuur duurzame energieopwekking

Onze gemeente is actief bezig met duurzame energieopwekking. Om dit ook op grotere schaal mogelijk te maken heeft Voerendaal hier voor beleid opgesteld, de Beleidsregels ‘Palet regionaal Afwegingskader Grootschalige Energieopwekking (RAK)’.

Deze beleidsregels RAK liggen als ontwerp vanaf 19 december tot en met 28 januari ter inzage. Wij willen graag mogelijke vragen over deze regels beantwoorden. Normaal gesproken zou dit via een inloop- en informatieavond gebeuren. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de huidige situatie met corona en de regels die hiervoor gelden.

Daarom zit er op donderdagavond 21 januari een team digitaal klaar om vragen te beantwoorden. Hoe kunt u mee doen? Meld u vooraf aan via het emailadres coen.thevis@voerendaal.nl en u wordt via een Teams link uitgenodigd voor een vraagmoment op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt uw vraag als u dat wilt bij de aanmeldmail vermelden.

Eikenprocessierups

Van mei tot september kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. Contact met de brandharen van de eikenprocessierups kan bij mensen ernstige irritaties geven. U moet daarom niet zelf de rups bestrijden, maar dit door een deskundig bedrijf laten doen. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte. De eikenprocessierups wordt bestreden door het bespuiten met een biologisch middel. De bespuiting wordt uitgevoerd met een speciaal hiervoor uitgeruste nevelspuit met een zodanige techniek dat er vrijwel geen middel buiten de boomkroon terecht komt, of er weer uit druppelt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangeraden om zelf en met eventuele (huis)dieren minimaal 15 meter afstand te houden.

Indien de processierups na bespuiting nog voorkomt wordt de locatie gemarkeerd met rood-wit lint. Hierna worden deze door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd doormiddel van afzuigen. Mocht u nog een locatie aantreffen waar de processierups voorkomt, kunt u dit melden via Meldingen of telnummer 045 – 575 33 99. Particulieren die eigenaar zijn van met eikenprocessierups besmette bomen, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups
Contact met de eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen. De brandharen van deze rups dringen bij aanraking gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. Klachten die kunnen optreden zijn:

• pijnlijke, rode, huiduitslag, gepaard met jeuk (dit kan tot twee weken aanhouden)
• bij oogcontact: binnen enkele uren pijnlijke en jeukende zwellingen/irritaties
• bij inademing: slikklachten en ontstekingen van het slijmvlies van neus, keel en luchtwegen
• een allergische reactie, waardoor klachten veel sneller kunnen optreden
• ook bij dieren (vooral honden en paarden) kunnen klachten ontstaan.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups voorkomen
• Probeer direct contact met eikenprocessierupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te vermijden
• Vermijd wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan
• Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Deze gezondheidsklachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten altijd contact op met uw huisarts. Kijk voor meer info op www.ggdzl.nl.