Nieuws

Processierups

Ieder jaar, van ongeveer mei tot en met september, bestaat de kans dat de eikenprocessierups in de gemeente wordt aangetroffen. De rups verspreidt brandharen die bij mensen en dieren ernstige irritaties kunnen geven. Het uitroeien van de rups is niet mogelijk, voorkomen van uitbreiding wel. Als u eikenprocessierupsen ontdekt, kunt u dit melden bij de gemeente.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups
Contact met de eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen. De brandharen van deze rups dringen bij aanraking gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. Klachten die kunnen optreden zijn:
• pijnlijke, rode, huiduitslag, gepaard met jeuk (dit kan tot twee weken aanhouden).
• bij oogcontact: binnen enkele uren pijnlijke en jeukende zwellingen/irritaties.
• bij inademing: slikklachten en ontstekingen van het slijmvlies van neus, keel en luchtwegen.
• een allergische reactie, waardoor klachten veel sneller kunnen optreden.
• ook bij dieren (vooral honden en paarden) kunnen klachten ontstaan.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups voorkomen
• Probeer direct contact met eikenprocessierupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te vermijden
• Vermijd wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan
• Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Deze gezondheidsklachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten altijd contact op met uw huisarts. Kijk voor meer info op de site van GGD Zuid Limburg.

Melding maken
De gemeente inventariseert de bomen waar de processierups voorkomt en markeert deze met rood-wit lint. Hierna worden deze door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd doormiddel van afzuigen. Mocht u nog een locatie aantreffen waar de processierups voorkomt, kunt u dit melden via Meldingen of telnummer 045-5753399. Particulieren die eigenaar zijn van met eikenprocessierups besmette bomen, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. 

Melden wasberen

In onze gemeente zijn wasberen gesignaleerd. Ziet u een wasbeer, dan kunt u dit melden bij Faunabeheereenheid Limburg. Telefonisch 0475-381733 of via mail info@fbelimburg.nl

Zandzakken

Wat te doen als het water komt?
• Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren en garage poorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met grond e.d.
• Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats.
• Loop/fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar. 
• Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdunt rioolwater met uitwerpselen. 
• Rijdt niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning binnen kan stromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan de auto oploopt. 
• Verschuif geen wegafzettingen. Auto's na u komen kunnen de afzetting dan missen met alle gevolgen van dien. 

Meldpunt wateroverlast
Tijdens kantooruren via ons algemeen nummer 045 – 575 33 99. Buiten kantooruren kunt u hetzelfde nummer gebruiken, u krijgt dan het calamiteitennummer te horen.
Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen
U kunt ook de brandweer bellen. De brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. elektriciteit). Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee! Overige gevallen: bel 088-0619200.

Schademeldingen aan uw eigendommen
Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.