Nieuws

Stankoverlast

Momenteel ontvangen wij veel meldingen met betrekking tot stankoverlast. Deze overlast is bekend en we hebben dit uiteraard serieus onderzocht.

Het warme weer brengt processen op gang die we niet in de hand hebben, maar die begrijpelijk als vervelend kunnen worden ervaren. Daarnaast is het nu onder andere de periode voor het uitrijden van mest, wat in combinatie met de huidige hittegolf, voor overmatige stankoverlast kan zorgen. Helaas kunnen wij hier als gemeente niets tegen ondernemen.

Voor de duidelijkheid: indien er sprake is van stankoverlast met een andere oorzaak, vernemen wij dat graag van u.

·       Regel dit meteen online;

·       Tijdens kantooruren via telefoonnummer (045) 5753399;

·       Via de Voerendaal app. U kunt de app gratis downloaden op uw tablet en smartphone door in de Google Play Store of Apple App Store te zoeken op gemeente Voerendaal.

 

Eikenprocessierups

Van mei tot september kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. Contact met de brandharen van de eikenprocessierups kan bij mensen ernstige irritaties geven. U moet daarom niet zelf de rups bestrijden, maar dit door een deskundig bedrijf laten doen. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte. De eikenprocessierups wordt bestreden door het bespuiten met een biologisch middel. De bespuiting wordt uitgevoerd met een speciaal hiervoor uitgeruste nevelspuit met een zodanige techniek dat er vrijwel geen middel buiten de boomkroon terecht komt, of er weer uit druppelt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangeraden om zelf en met eventuele (huis)dieren minimaal 15 meter afstand te houden.

Indien de processierups na bespuiting nog voorkomt wordt de locatie gemarkeerd met rood-wit lint. Hierna worden deze door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd doormiddel van afzuigen. Mocht u nog een locatie aantreffen waar de processierups voorkomt, kunt u dit melden via Meldingen of telnummer 045 – 575 33 99. Particulieren die eigenaar zijn van met eikenprocessierups besmette bomen, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups
Contact met de eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen. De brandharen van deze rups dringen bij aanraking gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. Klachten die kunnen optreden zijn:

• pijnlijke, rode, huiduitslag, gepaard met jeuk (dit kan tot twee weken aanhouden)
• bij oogcontact: binnen enkele uren pijnlijke en jeukende zwellingen/irritaties
• bij inademing: slikklachten en ontstekingen van het slijmvlies van neus, keel en luchtwegen
• een allergische reactie, waardoor klachten veel sneller kunnen optreden
• ook bij dieren (vooral honden en paarden) kunnen klachten ontstaan.

Gezondheidsklachten door de eikenprocessierups voorkomen
• Probeer direct contact met eikenprocessierupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te vermijden
• Vermijd wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan
• Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Deze gezondheidsklachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten altijd contact op met uw huisarts. Kijk voor meer info op www.ggdzl.nl.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Op persoonlijke wijze hebben vanochtend een aantal inwoners van Voerendaal van burgemeester Wil Houben te horen gekregen dat zij benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Door de speciale maatregelen, die in deze Corona-crisis zijn opgelegd, was het opspelden van de bijbehorende versierselen helaas niet mogelijk. Wel hebben deze inwoners een brief en oranje boeket bloemen ontvangen. Later dit jaar zal op feestelijke wijze aandacht besteed worden aan het opspelden van de versierselen behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden zijn:

De heer Haemers

- Jean Haemers
Vanaf 1989 is de heer Haemers vrijwilliger en bestuurslid van Voetbalvereniging Hellas Klimmen (350 leden). Hij fungeerde/fungeert als lid van de jeugdcommissie, jeugdtrainer. Scheidsrechter en lid van de jeugdkampcommissie. Daarnaast realiseerde en trainde hij een damesteam. Sinds 2007 beheert hij de kantine en verzorgt hij de catering tijdens activiteiten en evenementen zoals de jaarmarkt, winterwandeling en seizoensafsluiting. Sinds 1995 is de heer Haemers vrijwilliger bij carnavalsvereniging KV de Molmuus te Klimmen (71 leden). Hij fungeerde/fungeert als optredend lid bij de groep Klummesj Talent, optochtcommissaris en –begeleider en is organisator van de jaarlijkse ledenbijeenkomst.

De heer Ramakers

- Bert Rademakers
 De heer Rademakers is sinds 1980 vrijwilliger bij de carnavalsvereniging K.V. de Molmuus Klimmen. In 2010 werd hij lid van de financiële commissie en zette een geheel nieuwe financiële administratie op. Daarnaast organiseerde hij de viering van twee jubilea met een cd-uitgave en een revue. Ook was hij tot 2005 optreden lid van de groep Klummesj Talent. Thans fungeert hij als organisator van de optredens. In de periode 1989-2000 was de heer Rademakers vrijwilliger bij en penningmeester van de Voetbalvereniging Hellas Klimmen. Hij was jeugdleider, scheidsrechter en zomerkampleider. Vanaf 2003 is de heer Rademakers vrijwilliger bij en voorzitter van de groep voor oud-carnavalsprinsen PrinseRaod Klumme te Klimmen. Hij zette zich in voor de fusie met KV de Molmuus in 2010, werft fondsen en organiseert de jaarlijkse ledenbijeenkomst.

De heer Winthagen

- Maurice Winthagen
De heer Winthagen is sinds 1976 vrijwilliger bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Hij fungeert als dirigent/plaatsvervangend dirigent bij de fanfares St. Caecilia Hulsberg 1859 en Les Amis Réunis Ransdaal. Daarnaast organiseert hij de muzikale begeleiding van huwelijks- en begrafenismissen. 
Vanaf 1991 is de heer Winthagen vrijwilliger bij de Stichting Daelzicht te Heel. Hij is dirigent en begeleider van de Moezeband, een muziekgroep voor mensen met een (verstandelijke)beperking. De groep treedt op bij feesten, markten en tv-programma’s. De heer Winthagen verzorgt het vervoer, de op- en afbouw en de muzikale begeleiding.

De heer Moonen

- Frank Moonen
De heer Moonen is sinds 1991 vrijwilliger bij en medeoprichter van de Moeze-band, een muziekgroep voor mensen met een beperking. Hij is tevens begeleider van de groep en was in de periode 1992-2009 zelf ook muzikant. Hij leidde de omvorming van de drumband naar een bredere muzikale (slagwerk)groep. Thans valt hij nog regelmatig in bij de groep Ook was hij medeoprichter, secretaris en voorzitter in de periodes 1991-1993 en 2007-2013 van de Buurtvereniging “Ut Hart van Clumme”. Hij was tevens medeorganisator van diverse activiteiten. In de periode 1992-2000 was de heer Moonen mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Openbare Speelweide Kern Klimmen. Deze stichting zette zich in voor het behoud van de lokale speeltuin. Hij was mede verantwoordelijk voor het onderhoud en de organisatie van activiteiten. De heer Moonen was in de periode 1999-2009 vrijwilliger bij de voetbalvereniging Klimmania TC en actief als trainer en coach van de jeugdelftallen. Van 2004-2014 was de heer Moonen oprichter en voorzitter van de personeelsvereniging van Budé Personenvervoer, zijn werkgever. 
Vanaf 2005 is hij vrijwilliger bij en sinds 2012 penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Klimmen/Ransdaal. De heer Moonen is actief als hulpverlener bij evenementen en de drijvende kracht achter deze hulpverlening zoals bij het controleren en aanvullen van de hulpverleningsmaterialen. Verder maakt hij zich sterk voor de beschikbaarheid van de AED’s. Door zijn inzet zijn alle wijken van de dorpen Klimmen/Ransdaal inmiddels voorzien van een AED-apparaat. Hij controleert en onderhoudt de apparaten en hij is de motor achter EHBO-lessen voor diverse doelgroepen in de regio. 
Vanaf 2006 is hij mantelzorger van zijn alleenstaande broer. Hij regelt de dagelijkse maaltijden, doet klussen in huis en verzorgt de administratie. 
Vanaf 2009 is bij vrijwilliger bij en voorzitter (201502018) van Zangkoor Mélange. Hij is lid van de activiteitencommissie en verzorgt de (geluids)technische ondersteuning bij optredens. Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij WOZOCO Klimmen. Hij doet boodschappen voor mindervalide ouderen en voert kleine klusjes uit. In 2014 heeft de heer Moonen zich sterk gemaakt binnen het actiecomité “Behoud Gemeenschapshuis Klimmen”. Sinds 2010 is de heer Moonen tevens actief als collectant t.b.v. goede doelen zoals Jantje Beton, de Hart- en de Nierstichting.

- Joost Loop
Sinds 1989 is de heer Loop vrijwilliger en bestuurslid (v.a. 1999 en secretaris van 2001-2016) van Carnavalsvereniging De Kaatboere Kunrade (148 leden). Hij maakt deel uit van de technische commissie, de optochtcommissie en de commissie seniorencarnaval. In de periode 2006-2015 was hij lid van de Commissie leefomgeving via de politieke partij Democraten Voerendaal. In de periode 2011-2013 was hij raadslid van de gemeente Voerendaal.