Nieuws

Zandzakken

Wat te doen als het water komt?
• Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren en garage poorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met grond e.d.
• Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats.
• Loop/fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar. 
• Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdunt rioolwater met uitwerpselen. 
• Rijdt niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning binnen kan stromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan de auto oploopt. 
• Verschuif geen wegafzettingen. Auto's na u komen kunnen de afzetting dan missen met alle gevolgen van dien. 

Meldpunt wateroverlast
Tijdens kantooruren via ons algemeen nummer 045 – 575 33 99. Buiten kantooruren kunt u hetzelfde nummer gebruiken, u krijgt dan het calamiteitennummer te horen.
Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen
U kunt ook de brandweer bellen. De brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. elektriciteit). Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee! Overige gevallen: bel 088-0619200.

Schademeldingen aan uw eigendommen
Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.