Nieuws

Verkeersmaatregelen Kerststad Valkenburg

Dit jaar gaat Kerststad Valkenburg van start op 17 november. In verband met dit evenement en met name het parkeren van touringcars, heeft de gemeente Valkenburg onze medewerking gevraagd bij het oplossen van deze parkeervraag. De populariteit van Kerststad neemt ieder jaar toe, waardoor het noodzakelijk is om extra verkeersmaatregelen te treffen. 
De gemeente Voerendaal heeft haar medewerking toegezegd onder voorwaarden:
1. Touringcars worden eerst op Valkenburgs grondgebied opgevangen. De Hekerweg wordt op dat moment éénrichtingsverkeer richting Klimmen. De Hekerweg tussen de Hellebeukerweg en de rotonde blijft dan nog in twee richtingen bereikbaar;
2. Als er geen ruimte voor bus-parkeren meer is op Valkenburgs grondgebied, zal het gedeelte tussen Hellebeukerweg en de rotonde gebruikt worden. Op dat moment is ook het wegvak tussen de Hellebeukerweg en de rotonde éénrichtingsverkeer richting Klimmen;
3. Tijdens het éénrichtingsverkeer zijn altijd verkeersregelaars aanwezig. Zij geven instructies aan de chauffeurs;
4. Zijwegen en erfaansluitingen worden niet geblokkeerd; 
5. Voetgangers en (brom-)fietsers kunnen de weg in twee richtingen blijven gebruiken;
6. De Hellebeukerweg blijft altijd bereikbaar voor verkeer in twee richtingen;
7.Het gedeelte van de Hekerweg tussen Nieuweweg en Hekerbeekweg blijft tweerichtingsverkeer; 
8. Er wordt gehandhaafd op geluidoverlast van bijvoorbeeld stationair draaiende motoren.
Naar verwachting wordt op vijf zaterdagen gebruik gemaakt van de parkeeroverloop: 24 november en 1, 8, 15 en 22 december. Via de A79 wordt een omleidingsroute ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Valkenburg aan de Geul via telefoonnummer 14 043 of per mail info@valkenburg.nl.  

Bladbakken

In oktober worden op diverse plaatsen in de gemeente bladbakken geplaatst. Hierin kunt u overmatige hoeveelheden bladeren kwijt die van gemeentelijke bomen in uw tuin gevallen zijn. De bladbakken zijn alleen bedoeld voor blad, dus niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten. Indien er misbruik van wordt gemaakt, worden de bakken verwijderd. De bladbakken worden regelmatig leeggemaakt.

Zandzakken

We verwachten de komende week buien die mogelijk weer voor overlast kunnen zorgen. Door de extreme regenbuien van vorige week is de grond op veel plekken verzadigd en dichtgeslagen. Dit zorgt ervoor dat er bij eventuele nieuwe buien sneller wateroverlast kan optreden. 

Wat te doen als het water komt?
• Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren en garage poorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met grond e.d.
• Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats.
• Loop/fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar. 
• Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdunt rioolwater met uitwerpselen. 
• Rijdt niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning binnen kan stromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan de auto oploopt. 
• Verschuif geen wegafzettingen. Auto's na u komen kunnen de afzetting dan missen met alle gevolgen van dien. 

Meldpunt wateroverlast
Tijdens kantooruren via ons algemeen nummer 045 – 575 33 99. Buiten kantooruren kunt u hetzelfde nummer gebruiken, u krijgt dan het calamiteitennummer te horen.
Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen
U kunt ook de brandweer bellen. De brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. elektriciteit). Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee! Overige gevallen: bel 088-0619200.

Schademeldingen aan uw eigendommen
Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.