Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Op 26 april werden 4 inwoners van de gemeente Voerendaal verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Wil Houben reikte de lintjes uit.

de heer Spit

 De heer Henk Spit (74) ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg dit lintje vanwege de volgende verdiensten:
• medeoprichter, bestuurslid en tweede voorzitter van de Vereniging Oos Mergelland Sjaop;
• Voorzitter en Lid van de Raad van Elf van Karnavalsvereniging De Molmuus 1954 Klimmen;
• Vrijwilliger (jurylid) bij de Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o., de Schuttersbond St. Gerardus, de RK ZL Schuttersbond en het Zuid Limburgs Federatiefeest;
• Voorzitter van de Stichting Comité van Honderd van de Koninklijke Harmonie de Berggalm Klimmen;
• Vrijwilliger bij en commissielid (2002-2006 en 2014-heden) van de gemeentelijke politieke partij AGB Voerendaal;
• Bestuurslid van de Stichting Toon Hermans Huis Parkstad te Heerlen;
• Voorzitter van Mannenkoor St. Remigius te Klimmen.

mevrouw Chris Smeets

Mevrouw Chris Smeets (68) ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg dit lintje vanwege haar volgende verdiensten:
• Vrijwilliger bij het Wereld Muziek Concours te Kerkrade;
• Lid van het gidsenteam van de Ronald McDonald Kindervallei te Houthem St.-Gerlach;
• Vrijwilliger en bestuurslid (v.a. 2013) van Koninklijke Harmonie De Berggalm Klimmen.

de heer Leon Creugers

De heer Leon Creugers (56) ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg dit lintje vanwege zijn volgende verdiensten: 
De heer Creugers is sinds 2006 directeur van de Woningstichting Voerendaal. Hij zet zich buitengewoon in voor de volkshuisvesting in Voerendaal en in de regio Parkstad. Hij realiseerde een aantal projecten waarvan gesteld wordt dat zij een aanzienlijke impact hadden op de leefbaarheid en sociale cohesie.
Daarnaast ontplooide/ontplooit hij een aantal, al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten:
• Bestuurslid van de RK parochie H. Theresia van het Kind van Jezus;
• Vrijwilliger bij het Bureau Jeugdzorg Heerlen en Xonar Maastricht;
• Vrijwilliger bij het Gehandicapten Platform Voerendaal. Hij was mede-initiatiefnemer, medeoprichter en lid van de Adviesraad op het terrein van de Wet Voorziening Gehandicapten;
• Mede-initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging Eigen Vervoer Voerendaal (later Belbus/Buurtbus);
• Bestuurslid van de R.K. basisschool Sint Theresia, Ummer Clumme en Bergop te Ransdaal;
• Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Innovo te Heerlen, een onderwijsstichting van katholiek basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs voor midden- en Zuid-Limburg;
• Actief lid en voorzitter (2015-2017) van de Lionsclub Wittem-Neubourg;
• Initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting “Thuis in Limburg”;
• Lid van de landelijke Huurcommissie;
• Lid van het Intern Beraad (klachtencommissie) bij de Stichting Housing Parkstad.

de heer Wil Giesbertz

De heer Wil Giesbertz (65) ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg dit lintje vanwege zijn volgende verdiensten:
• Zanger en commissielid van diverse zangkoren;
• Voorzitter en zanger van gemengd koor Inter Nos Voerendaal. Tevens was hij medeoprichter van het Zomerkoor. Dit project had als voornaamste doel mensen uit de hele regio bij elkaar te brengen om samen te zingen;
• Voorzitter en adviseur van de stichting Orgelkring Voerendaal. Daaronder viel tevens de organisatie van de “midzomerorgelnacht”;
• Voorzitter en adviseur van het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg. Dit is een overkoepelende organisatie van alle zangersbonden in Limburg. Onderdeel daarvan is het jaarlijks terugkerende driedaagse korenfestival;
• Voorzitter van Stichting KUNO Voerendaal.