Tijdelijke wet maatregelen

Er is een Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. De wet brengt meer wijzigingen met zich mee. De wet is vastgelegd in een ministeriële regeling(pdf261 KB).

Burgemeester krijgt meer bevoegdheden
Door de nieuwe wet verschuift een aantal bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio naar de burgemeesters. Zo kan de voorzitter van de veiligheidsregio, in veel gevallen, geen ontheffing meer verlenen of overgaan tot sluiting van een bedrijf. Onze burgemeester kan dat wél, waardoor hij de mogelijkheid krijgt om de gemeenteraad uit te leggen welke keuzes hij maakt. Een ontheffing kan aangevraagd worden als je als vereniging, organisatie of instelling wilt afwijken van de maatregelen in de ministeriële regeling. Bijvoorbeeld omdat je een evenement of bijeenkomst wilt organiseren met meer mensen dan volgens de ministeriële regeling zijn toegestaan.

Ontheffing aanvragen
Onze burgemeester is zeer terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Die verleent hij alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid én er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt. Bovendien mag het belang van de ontheffing niet in strijd zijn met het belang van de bestrijding van het coronavirus. Ben jij van mening dat jouw aanvraag aan al deze voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier(docx20 KB) in. Je krijgt binnen een aantal dagen bericht of je in aanmerking komt voor een ontheffing.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft in beperkte bezetting actief
Ondanks dat de veiligheidsregio een minder belangrijke rol heeft in het beheersen van de coronacrisis, blijft de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Zuid-Limburg actief. Daarbij is echter wel gekozen voor een kleinere bezetting. Het blijft namelijk belangrijk om een aantal zaken regionaal te coördineren. Daarmee zorgen we er samen voor dat in de ene gemeente geen andere maatregelen gelden dan in de andere. Onze burgemeester heeft daarom met de andere burgemeesters in Zuid-Limburg afgesproken om in onze regio zoveel mogelijk één lijn te blijven trekken. ‘Alleen samen’ is nu immers nóg belangrijker dan voorheen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid. Daar staat meer informatie over deze verandering.