Informatie voor ondernemers

steun ondernemers

Als ondernemer kunt u in deze tijd alle steun gebruiken. Gelukkig zijn er instanties die u er voor u zijn als u hulp nodig heeft met uw bedrijf. Onderstaand een aantal mogelijkheden. 

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 1e kwartaal 2022.  Alle coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020 kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

* Financiële ondersteuning

IMK
Bent u ondernemer? En woont u in Voerendaal? Dan kunt u met (financiele) vragen terecht bij het IMK. Zij helpen u verder. Dit is voor u gratis. Neem contact op via de website of via 088 - 999 00 00.

TONK
- Heeft u een laag inkomen door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van uw vaste lasten? Dan heeft u mogelijk recht op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Neem contact op met Isd-Kompas.

Bbz regeling
- Heeft u vragen over de ondersteuningsmaatregelen die door de overheid zijn aangekondigd? Dan kunt u contact opnemen met het Zelfstandigenloket. Dit loket voert de Bbz regeling voor Kompas (dus ook voor ondernemers die in de gemeente Voerendaal wonen) uit. Het advies is om het Zelfstandigenloket via zelfstandigenloket@maastricht.nl te mailen. In het e-mailbericht moet u uw NAW-gegevens, KvK-nummer en telefoonnummer vermelden. 

BsGW
- Samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW bieden een helpende hand voor ondernemers. Kijk daarvoor op de website van BsGW.

LIOF
- Het kabinet stelt €100 miljoen beschikbaar voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers. U kunt alleen online via een speciale portal een aanvraag voor deze zogenaamde Corona-OverbruggingsLening (COL) indienen. Kijk op de website van het Liof voor meer informatie: www.liof.nl.

* Kickstartfonds

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen. Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van max. €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan. Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-. 

Inspelen op kansen 
Het gaat om initiatieven waarmee samenwerkende ondernemers zich aanpassen aan de veranderende samenleving en economie en/of inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen als gevolg van de coronacrisis. Haalbaarheidsonderzoeken worden niet gehonoreerd. Lopende projecten alsmede reguliere bedrijfsactiviteiten worden eveneens niet ondersteund. De bijdrage van het Kickstartfonds dekt maximaal vijftig procent van de totale 
kosten van een nieuw initiatief. 

Gericht op samenwerking
Het Fonds richt zich op initiatieven van samenwerkende ondernemers, niet op individuele bedrijven. Op deze manier vergroot de regeling de samenwerking tussen de bedrijven en impact op de regionale economie van Zuid-Limburg. 

Snelle afhandeling 
Vanwege de urgentie van de coronacrisis hanteert het Kickstartfonds een hoge snelheid qua aanvraag en beoordeling. Het besluit over toekenning wordt binnen 7 werkdagen na het indienen van een aanvraag genomen.

Meer informatie 
Meer informatie over het Kickstartfonds en de voorwaarden is te vinden op de website van ESZL: www.eszl.nl/kickstartfonds.

* Andere informatie

- U kunt contact opnemen met de speciale hulplijn die de KvK in het leven heeft geroepen: 0800 21 17. 
- Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie die veel van uw vragen beantwoordt. U leest er ook meer over de maatregelen die worden getroffen om u als ondernemer te ondersteunen.
- Ondernemers uit de Kompas-gemeenten (waaronder gemeente Voerendaal) kunnen kosteloos terecht bij 155-Help een bedrijf. Dit hulploket is te bereiken via 088-9990155 of online via www.155.nl
- Heeft u moeite om uw aanslag tijdig te betalen? Neem dan contact op met BsGW:  088-8420420. Zij bekijken dan welke mogelijkheden u heeft om later of in termijnen te betalen.  
- De Ondernemersklankbordgroep heeft een altijd zaken op een rijtje gezet in een nieuwsbrief(pdf281 KB).

Uiteraard kunt u ook bij uw brancheorganisatie terecht, waar ze hard aan het werk zijn om hun eigen ondernemers op alle fronten te ondersteunen.  

* Waarschuwing criminele investeerders

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. 
Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt. Je loopt echter een groot risico als er vervolgens illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden. Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen! 

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op? 
• Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij een fysiek bezoek hoe de mensen eruitzien. 
• Vraag rond bij horecazaken in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest? 
• Overleg met de wijkagent. 
 
Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen? 
• Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt. 
• Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?  
• Accepteer nooit contante betalingen. 
• Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie. 
• Is de investeerder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft. 
• De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op de website van de Rijksoverheid
 
En als je het niet vertrouwt? 
Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl