Maatregelen gemeente

Vanwege het coronavirus heeft onze gemeente een aantal maatregelen getroffen. Het gemeentelijk personeel werkt zoveel mogelijk thuis en afspraken worden waar mogelijk telefonisch, via skype afgehandeld of verzet naar een later moment. 

U kunt alleen nog maar op afspraak in het gemeentehuis terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten (zoals aangifte van geboorte en overlijden). Er is dus geen vrije inloop meer en ook geen avondopenstelling op dinsdagavond. Het gaat om een tijdelijke maatregel die tenminste tot 6 april van kracht is. Wilt u weten welke producten en diensten als urgent worden aangemerkt, neem dan telefonisch contact op. Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken, van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. 

De spreekuren van de Wmo gaan niet door, maar we zijn wel telefonisch te bereiken. Ook het spreekuur van de wethouders komt te vervallen. De commissie- en raadsvergaderingen worden opgeschort.

Huwelijken
De landelijke richtlijn hoe om te gaan met huwelijken en het maximaal aantal personen dat deze ceremonie mag bijwonen, is nog niet klaar. Tot die tijd hanteren we als grens het maximaal aantal personen dat met inachtneming van een afstand van 1,5 meter in de ruimte aanwezig mag zijn.

Beperkte beschikbaarheid buitendienst
Met de huidige bezetting kan de buitendienst niet meer in alle reguliere werkzaamheden voorzien. Daarom worden die beperkt tot een zogenaamde calamiteiten+ dienst. Dat betekent dat u een beroep op de buitendienst kunt doen voor:
- rioolverstoppingen
- afvalinzameling
- ongediertebestrijding
- kadaververwijdering
- calamiteiten (onveilige situaties). 
Omdat wij niet meer in staat zijn om het reguliere onderhoud uit te kunnen voeren, fkan er niet meer gemaaid worden en zal het onkruid in perken en op verharding toenemen. Ook afvalbakken kunnen minder vaak leeg worden gemaakt en zwerfafval niet worden verwijderd. 

We vragen u om begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Activiteiten
Evenementen voor meer dan 100 personen zijn afgelast en ook de activiteiten van de Burgerij vinden geen doorgang. Voor de BoodschappenBus worden nieuwe maatregelen getroffen. We houden u hiervan op de hoogte.

Dit zijn maatregelen die onze gemeente neemt in navolging van de landelijke adviezen die het kabinet aankondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat de adviezen van de overheid regelmatig bijgesteld worden, vragen we u onze website en ook de websites van het GGD, de RIVM of de Veiligheidsregio in de gaten te houden. Wij stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is.