Maatregelen gemeente

Vanwege het coronavirus heeft onze gemeente een aantal maatregelen getroffen. Het gemeentelijk personeel werkt zoveel mogelijk thuis en afspraken worden waar mogelijk telefonisch, via skype afgehandeld of verzet naar een later moment. 

U kunt alleen nog maar op afspraak in het gemeentehuis terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten (zoals aangifte van geboorte en overlijden). Er is dus geen vrije inloop meer en ook geen avondopenstelling op dinsdagavond. Wilt u weten welke producten en diensten als urgent worden aangemerkt, neem dan telefonisch contact op. Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken, van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. 

De spreekuren van de Wmo gaan niet door, maar we zijn wel telefonisch te bereiken. Ook het spreekuur van de wethouders komt te vervallen. De commissie- en raadsvergaderingen worden opgeschort.

Huwelijken
Bij het sluiten van huwelijken hanteren we als grens het maximaal aantal personen dat met inachtneming van een afstand van 1,5 meter in de ruimte aanwezig mag zijn.

Werkdepots buitendienst
Vanwege de coronacrisis is onze buitendienst een aantal weken onderbezet geweest en heeft daarom bepaalde werkzaamheden in de buitenruimte niet kunnen uitvoeren. Om bepaalde onderhoudswerkzaamheden weer te kunnen oppakken, hebben wij een andere aanpak bedacht, met inachtneming van 1,5 afstand en een klein aantal medewerkers. Om de werkzaamheden mogelijk te maken richten wij op 9 locaties in onze gemeente een werkdepot in met een schaftwagen en een materiaalcontainer. De werkdepots worden afgezet met bouwhekken en in de avonduren afgesloten met een ketting met slot. Belangrijk is dat we hierdoor proberen het groenonderhoud weer zoveel mogelijk op orde te krijgen, al zal een achterstand onvermijdelijk zijn. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de onderstaande buurtregisseurs:

· Buurtregisseur Ron Custers
06 – 54 30 45 51
Kunrade: Onze Lieve Vrouwenplein
en Parkeerplaats de Joffer
Ubachsberg: Bernardusplein

· Buurtregisseur Hans Dammers
06 -23 53 52 44
Klimmen: Bourgondië en Hoofdbank
Ransdaal: Dorpsplein
Termaar: Manensheide

· Buurtregisseur Leo Deswijzen
06 – 20 89 77 07
Voerendaal: Jacques Schreursstraat en Laurentiusplein
We vragen u om begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Activiteiten
Evenementen voor meer dan 100 personen zijn afgelast en ook de activiteiten van de Burgerij vinden geen doorgang. Voor de BoodschappenBus zijn nieuwe maatregelen getroffen. 

Hart voor Voerendaal hulplijn
Omdat bezoekers niet meer naar de Hoeskamers, de lunches en de activiteiten kunnen komen, zijn we de Hart voor Voerendaal hulplijn gestart. Vrijwilligers bellen de reguliere bezoekers regelmatig om een praatje te maken, om te horen hoe het gaat. Zou u het fijn vinden om gebeld te worden? Of kent u iemand waarover u zich zorgen maakt? Neem dan contact op via 06 - 13 03 14 72/045 - 405 33 76 of stuur een email naar burgerij.klimmen@voerendaal.nl

Dit zijn maatregelen die onze gemeente neemt in navolging van de landelijke adviezen die het kabinet aankondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat de adviezen van de overheid regelmatig bijgesteld worden, vragen we u onze website en ook de websites van het GGD, de RIVM of de Veiligheidsregio in de gaten te houden. Wij stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is.