Noodopvang kinderen

Bepaalde beroepen (cruciale beroepen of ouders die werken aan vitale processen) zijn op dit moment onmisbaar om de samenleving draaiende te houden, zorg te kunnen verlenen of opvang te verzorgen. Ouders met een dergelijk beroep zijn hard nodig op dit moment en moeten hun werk kunnen blijven doen. Bent u werkzaam in een van deze beroepen en lukt het u niet om de opvang voor uw kinderen te regelen? Dan kunt u contact opnemen met onze gemeente.

Om welke beroepen gaat het?
De rijksoverheid heeft een lijst opgesteld die u kunt raadplegen via www.rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het precies?
Het opvangen van kinderen gebeurt op scholen en locaties van BSO, kinderopvang en peuteropvang. Wilt u gebruik maken van de opvang, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, het liefst telefonisch via 045 – 575 33 99 of via CJG@voerendaal.nl. Een van de medewerkers  neemt dan contact met u op en bekijkt wat uw vraag is en welke mogelijkheden er zijn via school, kinderopvang of peuteropvang in de gemeente Voerendaal.