Noodverordening

De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-Te Strake heeft een noodverordening(pdf815 KB)  getekend. De maatregelen van het kabinet van zondag 15 maart zijn hierin vertaald naar regels. Op basis van die regels kunnen gemeenten optreden als iemand er zich niet aanhoudt. Met deze regels wil de Veiligheidsregio zorgen voor een gecontroleerde verspreiding van COVID-19.