Hennep Aanpak Parkstad

Hennep Aanpak Parkstad is een project dat op 1 juli 2019 gestart is en waarbij in een periode van 3 jaar álle bedrijfsmatige panden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs. Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd. Ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt. Criminelen schuwen bedreiging en geweld niet. De ondermijning van onze samenleving door deze criminelen accepteren wij niet.

Daarom is besloten tot een nieuwe aanpak. Tot nu toe worden bedrijfspanden door de politie gecontroleerd als er duidelijke verdenkingen zijn dat er iets illegaals gebeurt. In het project Hennep Aanpak Parkstad gaan gemeenten systematisch álle bedrijfspanden controleren. Daarmee geven we ook een duidelijk signaal naar de criminelen dat ze hier niet moeten zijn. Zo weren we hennepteelt en drugslabs uit Parkstad en gaan we ondermijning van onze samenleving tegen.

Wat is de juridische basis van deze controles?
We toetsen of de bedrijfsgebouwen in gebruik zijn volgens het bestemmingplan. Hierbij hoeft er geen sprake te zijn van een concrete verdenking van criminele activiteiten om een pand te controleren. Dit in tegenstelling tot een controle die door de politie wordt uitgevoerd. Een huiszoekingsbevel is daarom niet nodig. Pandeigenaren en –gebruikers zijn verplicht aan de controles mee te werken. Als eigenaren zich blijven verzetten tegen controles verschaffen we ons toegang tot het pand met behulp van de politie.

Hoe is het project ingericht?
De controles worden uitgevoerd door een team gemeentelijke toezichthouders, die exclusief voor het project zijn aangesteld. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kunnen niet alleen bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden door de gemeente als een hennepplantage of drugslab wordt aangetroffen, maar kan er ook strafrechtelijk worden ingegrepen. Als er andere zaken worden aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, dan wordt dit gerapporteerd. 

Waar worden de controles uitgevoerd?
Het project is in 2019 gestart in Heerlen en Kerkrade. Vanaf 1 september 2020 zijn ook de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal aangesloten. Uitgangspunt is dat alle bedrijfsmatige panden in Parkstad waar redelijkerwijs een grote hennepplantage of drugslab kan worden ingericht, worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of een pand op een industrieterrein, in een winkelgebied of woonwijk ligt.

Wilt u op de hoogte blijven?
Voor informatie over de voortgang van Hennep Aanpak Parkstad kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Laat via een mail weten dat u de nieuwsbrief wil krijgen. Vermeld in deze mail uw voor en achternaam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wil ontvangen.