Tellen stemmen

Op 15 maart 2023 om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

  • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
  • Daarna openen en legen de leden van het stembureau de stembus.
  • Zij vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
  • Daarna worden de stembiljetten geteld, per lijst en per kandidaat. De  uitslag die op basis van deze telling bekend wordt gemaakt, betreft een voorlopige uitslag.
  • Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
  • Het gemeentelijk stembureau controleert de dag na de stemming, op 16 maart vanaf 9 uur, alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van zijn zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast. Deze zitting is openbaar en vindt vanaf 9 uur plaats op het gemeentehuis.