Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen onze gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Kiesraad.
 


Definitieve verkiezingsuitslag(pdf712 KB)

Voorlopige verkiezingsuitslag

Verkiezingsdebat lijsttrekkers (ZONWS)

Verkiezingsprogramma partijen

Kandidatenlijsten(pdf245 KB)(pdf231 KB)

Adressen stemlokalen

Adressen stemlokalen vervroegd stemmen

Stemmen bij volmacht

Vervangende stempas

 

Verkiezingen afgelopen 4 jaar

De afgelopen 4 jaar zijn de volgende verkiezingen gehouden:
-Gemeenteraadsverkiezingen 2022
- Verkiezingen Tweede Kamer 2021
- Provinciale Staten en Waterschappen 2019
- Verkiezingen Europees Parlement 2019
- Verkiezingen gemeenteraad 2018
- Verkiezingen Tweede Kamer 2017