Iemand machtigen

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde. 

Welke machtiging is geschikt voor mij?

U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op de verkiezingsdagen. Er zijn 2 vormen van volmachten:

Onderhandse volmacht:
·        U vult de ach­ter­kant van uw stem­pas in.
·        U moet (een ko­pie van) uw iden­ti­teits­be­wijs mee­ge­ven aan de per­soon die na­mens u gaat stem­men. Dit mag ook een scan zijn op bij­voor­beeld een smartpho­ne of ta­blet.
·        De ge­mach­tig­de moet in Voerendaal wo­nen óf een kie­zers­pas heb­ben.
Lees ver­der bij On­der­hand­se vol­macht.

Schriftelijk volmacht:
U vraagt van tevoren schriftelijk een volmacht aan bij de gemeente. Een schriftelijke volmacht is geschikt als:
·        u ie­mand wilt mach­ti­gen die bui­ten Voerendaal woont.
·        u geen iden­ti­teits­be­wijs hebt waar­mee u kunt stem­men.
·        u uw mach­ti­ging wilt re­ge­len voor­dat u uw stem­pas hebt (bij­voor­beeld om­dat u op va­kan­tie gaat).
Lees ver­der bij Schriftelijke volmacht.