Stempas

U hebt een stempas én een geldig identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. De stempas voor de Tweede Kamerverkiezing wordt bezorgd tussen eind februari en begin maart 2021. U krijgt alleen een stempas toegestuurd als u kiesgerechtigd bent.

Voorwaarden om te mogen stemmen:
·        U moet op de dag dat u gaat stem­men 18 jaar of ou­der zijn.
·        U moet op 1 fe­bru­a­ri 2021 de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben.
·        U moet in­ge­schre­ven staan in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP). 
        De peil­da­tum hier­voor is 30 ja­nu­a­ri 2021.
·        U mag niet uit­ge­slo­ten zijn van het kies­recht.

Stempas naar adres waar u staat ingeschreven

U ontvangt uw stempas op het adres waar u staat ingeschreven op 1 februari 2021. Bent u na 1 februari verhuisd? Dan is uw stempas naar uw oude adres gestuurd. Het is niet mogelijk om een stempas te ontvangen op uw nieuwe adres en met een stempas van een andere gemeente kunt u niet in Voerendaal stemmen.

Waar kunt u stemmen als u na 1 februari 2021 bent verhuisd?
- Bin­nen Voerendaal: U kunt met uw stem­pas in heel Voerendaal stem­men. U mag zelf kie­zen bij welk stem­bu­reau.
- Van een an­de­re ge­meen­te naar Voerendaal: U kunt al­leen stem­men in uw vo­ri­ge woon­plaats. Het is niet mo­ge­lijk om met uw stem­pas in Voerendaal te stem­men. Dat kan al­leen als u een kie­zers­pas hebt van uw vo­ri­ge woon­plaats. 
- Van Voerendaal naar een an­de­re ge­meen­te: U kunt al­leen stem­men in Voerendaal. Met uw Voerendaalse stem­pas kunt u niet stem­men in uw nieu­we ge­meen­te. Dat kan al­leen als u een kie­zers­pas hebt. 

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Bent u uw stempas kwijt, is deze beschadigd of hebt u hem niet ontvangen? Dan moet u een nieuwe stempas aanvragen om te kunnen stemmen.

Stempas beschadigd
Of u met een beschadigde stempas kunt stemmen, hangt af van de beschadiging. De volgende elementen van uw stempas mogen niet zijn aangetast:
·        uw naam, adres en woon­plaats
·        uw ge­boor­te­da­tum
·        de mel­ding over wel­ke stem­ming het gaat
·        het num­mer van de stem­pas
·        het ho­lo­gram op de stem­pas

Nieuwe stempas aanvragen

Een nieuwe stempas aanvragen kan op 2 manieren: schriftelijk of persoonlijk bij de gemeente.

Schriftelijk aanvragen
U kunt schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen. Het formulier waarmee u dit doet, vindt u later op deze website. De gemeente moet het formulier uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur van u hebben ontvangen. U kunt het formulier mailen naar burgerzaken@voerendaal.nl.

Aanvragen bij de gemeente
U kunt persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot 12 maart 2021, 17.00 uur. U krijgt de nieuwe stempas dan direct mee. U kunt hiervoor een afspraak maken via 045 - 575 33 99.

Oude stempas teruggevonden?
Uw oude stempas is niet meer geldig zodra u een nieuwe stempas krijgt. Met uw oude stempas kunt u dan niet meer stemmen.

Iemand anders kan voor u stemmen

Wilt u wel stemmen, maar bent u niet in de gelegenheid om dat zelf te doen? Dan kunt u iemand machtigen. Lees alles over een volmacht.