Stempas

De stempas voor het Europees parlement ontvangt u begin mei.

Iemand anders laten stemmen
U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Bijvoorbeeld omdat u door ziekte of vakantie niet in de gelegenheid bent om zelf naar een stembureau te komen. Dit noemen we een volmacht. Dit kan op twee manieren: via een formulier of op de achterkant van uw stempas.
• Iemand machtigen via dit formulier. Dit kunt u al meteen regelen, voordat u uw stempas ontvangt. Het volgende is goed om te weten. Uw gemachtigde moet wel stemgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezingen als u. Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. Een gemachtigde mag per verkiezing maximaal voor twee andere kiezers stemmen.
Uiterlijk maandag 20 mei moet het formulier voor de volmacht ingevuld bij ons binnen zijn. Dit kan door het ingevulde formulier te mailen naar info@voerendaal.nl. U kunt het ook sturen naar de gemeente Voerendaal, t.a.v. afdeling Burgerzaken, Raadhuisplein 1, 6367 ED  Voerendaal.

Machtigen na ontvangst stempas
U kunt ook nog iemand machtigen wanneer u uw stempas ontvangt. Dit moet dan wel een inwoner van de gemeente Voerendaal zijn.  U vult zelf de achterzijde van de stempas in en geeft een (kopie) legitimatiebewijs van u zelf aan de gemachtigde mee.

Stemmen buiten de gemeente Voerendaal: Kiezerspas
Om uw stem buiten de gemeente Voerendaal uit te brengen, laat u uw stempas(sen) omzetten in een kiezerspas(sen). Een kiezerspas vraagt u digitaal of schriftelijk aan vóór 20 mei 12.00 uur. Persoonlijk kan dit tot woensdag 22 mei, 12:00 uur bij de balie van onze gemeente. Via dit formulier kunt u een kiezerspas aanvragen.