Verkiezingen

Europese verkiezingen

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats, maar van 23 t/m 26 mei. Daardoor wordt de uitslag ook pas enkele dagen later bekendgemaakt.

Op donderdag 23 mei is de verkiezing van het Europees Parlement in Nederland. Bij deze verkiezing mogen ook Nederlandse kiezers in het buitenland hun stem uitbrengen.

Bent u op 23 mei tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u iemand anders machtigen of stemmen per brief. Voor stemmen per brief kijkt u op de website www.denhaag.nl.

Lees ook alles over de stempas en welke stembureaus er zijn.